1/24/2017

HELAAS EEN POLITIEKE KEUS DAT INBURGERING NIET LUKT!


Robert Long - Jezus Redt

PvdA-leider Lodewijk Asscher blaast linkse samenwerking nieuw leven in. 
Hij wil een progressief pact sluiten om te zorgen voor meer vaste banen. De SP reageert enthousiast, beide partijen hopen dat GroenLinks ook aanhaakt.  PvdA wil, net als SP en GroenLinks, de trend keren van steeds minder vast werk en steeds meer 
tijdelijke contracten en zelfstandigen. <<<V E R K I E Z I N G S R E T O R I E K


Onderzoek van de Algemene Rekenkamer.
 

Het aantal migranten dat hun inburgeringsexamen op tijd haalt is--- MEER ---dan gehalveerd. 

Inburgering met eigen verantwoordelijkheid faaltIn 2013 werd de Wet inburgering aangepast. Nieuwkomers moeten sindsdien het inburgeringsexamen binnen drie jaar halen en de cursus zelf regelen en betalen. Wie de cursuskosten niet zelf kan dragen, kan een lening afsluiten bij de Staat. Als ze hun examen halen, wordt de lening kwijtgescholden.

Niet uitgezet
Overigens wordt geen asielzoeker vanwege het niet halen van het examen het land uitgezet. 

Die sanctie is om juridische redenen niet uitvoerbaar, weet Vendrik. Uit het rapport blijkt verder dat minder migranten taalexamen op staatsexamenniveau doen sinds de nieuwe wet. Dat niveau hebben ze nodig om een opleiding op bijvoorbeeld het mbo te volgen, maar het is niet verplicht.

De minimale eis is A2, het niveau dat kinderen aan het eind van de basisschool hebben. Daarvoor kiezen migranten nu

Nog maar 2 procent doet staatsexamen, tegenover 20 procent in de jaren voor 2013. Minister Lodewijk Asscher (PvdA) van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft laten weten dat hij asielzoekers meer wil gaan ondersteunen bij hun inburgering. 

Oppositie kritisch
Onder meer D66 en GroenLinks pleiten ervoor de Wet Inburgering aan te passen of zelfs terug te gaan naar de situatie van voor 2013.
D66-Kamerlid Paul van Meenen vindt dat er een eind moet komen aan de vluchteling als 'verdienmodel'. Hij wil dat de gemeenten weer een actieve rol gaan spelen bij de inburgering. Cursussen zouden door de overheid moeten worden geregeld.


Linda Voortman van GroenLinks vindt dat het kabinet 'een puinhoop heeft gemaakt van de inburgering' door marktwerking in te voeren. 
,,Wat mij betreft maken we van de inburgering zo snel mogelijk een publieke taak.'' , <<<V E R K I E Z I N G S R E T O R I E K.....SINDS 1970 AL DE HETZELFDE NEP BELOFTES .... VAN DEZE OUDE KLIEK 

HELAAS WEL IN HET DUITS 

DAT INBURGERING NIET LUKT IS EEN POLITIEKE KEUS 
Ach ja, verkiezingstijd hoor. We worden met z'n allen weer flink belazerd. Ze buitelen met z'n allen over elkaar heen om maar kiezers te trekken. Wat een stelletje nagemaakten daar in Den Haag. Allemaal mooie beloftes en na de verkiezingen zijn ze het allemaal weer vergeten. Tegenwoordig betekend een man een man een woord een woord niets meer.

Ach ja, verkiezingstijd hoor. We worden met z'n allen weer flink belazerd. Ze buitelen met z'n allen over elkaar heen om maar kiezers te trekken. Wat een stelletje nagemaakten daar in Den Haag. Allemaal mooie beloftes en na de verkiezingen zijn ze het allemaal weer vergeten. Tegenwoordig betekend een man een man een woord een woord niets meer.

 UDO  ULFKOTTE MOEST STERVEN OMDAT HIJ DE WAARHEID VERKONDIGDE 

† 13. Januar 2017


PIETER LAKEMAN>
,DOORLOPENDE,  VANAF 1960 NIEUWE IMIGRANTEN VOERT TOT VERARMING VAN NEDERLAND. ELKE IMIGRANT KOST DE SAMENLEVING 34 ,000 EURO. DE KOSTEN ZIJN 5,9 BILJOEN EURO PER JAAR,,

Politiek en Wetenschap willen niet weten wat immigratie kost

 AMSTERDAM - De Nederlandse wetenschap wil niet weten wat de immigratie kost. Dat concludeert onderzoeker Jan van de Beek van de Universiteit van Amsterdam in een proefschrift dat hij onlangs verdedigde. Niet iedereen is blij met zijn bevindingen. 
 "Bent u soms extreem rechts?" Die vraag werd Jan van de Beek gesteld door een van zijn collega's na afloop van een presentatie. Zijn onderzoek raakte kennelijk een gevoelig punt, want het overkwam hem meerdere malen dat hij voor nazi of fascist werd uitgemaakt. Zo staat te lezen in een uitgebreid artikel van de hand van Michel Hoebink op de website van Radio Nederland Wereldomroep. 


Bij het voorbereiden van zijn afstudeerscriptie over asielbeleid in 1999 kwam Van de Beek er achter dat er in Nederland nauwelijks economische gegevens over migratie beschikbaar waren. Dat was vreemd, want Nederland is sinds de jaren zestig een immigratieland bij uitstek. Hij besloot in een promotieonderzoek uit te gaan zoeken waarom dat zo was.
Politiek correct
Wat bleek? Vanaf de jaren zeventig werd er in Nederland vrijwel geen onderzoek gedaan naar de kosten en baten van immigratie. 
Ook werden er van overheidswege geen statistische gegevens verzameld, bij-voorbeeld over werkloosheid en uitkeringsgebruik onder migranten. Vanaf begin jaren tachtig was dat gebrek vooral gemotiveerd door wat later 'politieke correctheid' is gaan heten.

Van de Beek zelf mijdt in zijn proefschrift de term 'politieke correctheid'; hij geeft de voorkeur aan de academische term 'moral reading': "Wat er in feite gebeurde is dat wetenschappelijke kennis niet meer beoordeeld werd op haar waarheidsgehalte, maar op het verwachte sociale en politieke effect. Dat is ontluisterend als je je bedenkt dat het wetenschappelijk bedrijf pretendeert alleen de waarheid na te streven."

De migratie uit niet-westerse landen, heeft volgens Van de Beek Nederland weinig opgeleverd. "In een kenniseconomie als de onze heb je nu eenmaal weinig aan laaggeschoolde migranten. Als er meer onderzoek was gedaan, dan waren we waarschijnlijk al lang geleden tot de conclusie gekomen dat we moeten selecteren op opleidingsniveau. In vergelijking met andere westerse landen blijkt nu dat migranten in Nederland het heel slecht doen op de arbeidsmarkt."
Jan H. (Huibertus) van de Beek studied mathematics at Utrecht University and got his MSc in 1997. 
He graduated on the development of the infinite series concept in seventeenth century British mathematics.

In 2002 he received his M.A. in Cultural Anthropology at the University of Amsterdam. His thesis dealt with the public debate and government policy with regard to asylum seekers.

PhD Thesis

In 2010 he received his PhD at the Amsterdam Institute for Social science Research AISSR. His (Dutch) thesis ( Kennis, Macht en Moraal: 

De productie van wetenschappelijkekennis over de economische effecten van migratie naar Nederland, 1960-2005 ) deals with the production of scientific knowledge on the economic effects of immigration to the Netherlands during the period 1965-2005. 
It has been published at Amsterdam University Press 


De “vluchtelingen” crisis in Europa en het Kalergi plan voor witte genocide op de Europese burger.Geen opmerkingen: