1/14/2017

2015 Wuppertal synagogue was also burned by the Kristallnacht in 1938."

Aanvulling  op het vorige BLOG artikel 

NEDERLANDS VOLK - 13 januari 2017-
 Merkels  Duitse gerechtshof in Wuppertal, is in 2015 ,,heusch,,  niets iets vergeten!!

-Dat er zo'n 90 jaar geleden al een hoop kritiek op Israël was.
-Dat de politiek  in Duitsland een SS clubje hebben opgericht voor kritiek op Israël. 
- Dat het politieke clubje toen behoorlijk enthousiast aan de slag is gegaan met kritiek op Israël en dat dat toen best IN HEEL EUROPA gevoeld moest worden, toen de Duitse Politiek met Soldaten andere landen zijn binnengevallen om daar kritiek op Israël te kunnen leveren!!!!!


"The original 2015 Wuppertal synagogue was also burned by Germans during the Kristallnacht pogroms in 1938."


2017> Duitsland ,,wir haben es noch immer nicht gewusst,,

2017 -  Duitse Koalition will schärfer gegen Hasskommentare vorgehen mit Konsequenzen  EU DOODSTRAF!


Facebook, Twitter und andere Plattformen sollen zukünftig innerhalb von 24 Stunden auf Hasskommentare reagieren. Sonst müssen die Unternehmen mit Konsequenzen rechnen, die laut Merkels Unionsfraktionschef Volker Kauder „auch weh tun“.


1. het verspreiden van nieuws Facebook, Twitter und andere Plattformen
 ,,,,
2. een geringschattende opmerking over merkels politiek

3. of het in twijfel trekken van de Duitse overwinning in de EU

In de EU is de doodstraf opgelegd door een rechter afgeschaft. Echter, het opleggen van de doodstraf in tijden van oorlog en oorlogsdreiging én het ombrengen van mensen om een oproer of opstand te onderdrukken zijn toegestaan, teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onderdrukken.”. 

Zolang dit niet duidelijk gespecificeerd staat, kan de EU daar hun eigen interpretatie aan geven! Want als een persoon zich (levensgevaarlijk) bedreigd voelt als er iemand met bijv. een stok op hem afkomt, dan zou in dit geval ‘rechtvaardiging tot doden’ als norm gelden!
 En wie zegt dat de regering hier niet met 2 maten meet? Want het omgekeerde gebeurt nu al:
1. kijk naar Culemborg daar heeft een groep Marokkanen geprobeerd een Moluks meisje dood te rijden en de Molukkers die hen in elkaar hebben geslagen zijn veroordeeld! 
Contradictoir: de Marokkanen die in feite een poging tot doodslag hebben gepleegd lopen nog steeds vrij rond! 
Iedereen begrijpt wel, dat deze EU wet alleen gemaakt is voor de “beschermde groepen” (de EU en de islamitische allochtonen)! 

2. En ook om andere niet Eulanden mee te pesten...

3. of dit dat is heel erg! 

artikel 2 van het Zesde Protocol bij het EVRM:
"Een EU staat kan bepalingen in zijn wetgeving opnemen waarin is voorzien in de doodstraf voor feiten,
 In de Nederlandse Grondwet, artikel 3.a.c. valt te lezen: “De beroving van het leven wordt niet geacht in strijd met dit artikel te zijn geschied ingeval zij het gevolg is van het gebruik van geweld, dat absoluut noodzakelijk is, teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onderdrukken.”
DUS
 zo sterk is dus de invloed van de EU. 
In zowel onze grondwet als het EVRM zijn de bepalingen in 2003 aangepast naar de richtlijnen van de EU, die in 2000 al haar eigen handvest heeft opgesteld! 
Wij hadden in 1e instantie die bepaling over oproer en opstand er niet in staan, slechts bij oorlogsdreiging en dat zijn 2 heel verschillende dingen. Want het gaat hier niet om landverraad maar slechts om kritiek op de EU, die dus in de kiem moet worden gesmoord d.m.v. doodslag! 
Mijn vraag is alleen: “Het is een vorm van genocide, (Mark my words…)!
Dus waarom heeft het volk hiertegen niet geprotesteerd?
En bovendien is het hanteren van deze zelfgemaakte EU “Wet” buiten een oorlogssituatie pure moord! En is de vergelijking met extremistische landen in de wereld volledig van toepassing! Wij moeten als de donder van deze extreme dictatoriale Unie af!

Ter informatie:
In 1870 is in Nederland de doodstraf afgeschaft, maar toen in 1940 de oorlog in ons land uitbrak, is deze doodstraf tijdelijk weer ingevoerd om de misdadige landverraders te berechten. 

Het ging in dit geval gelukkig niet om “onschuldige burgers”, maar om mensen die moord en doodslag op hun geweten hadden, en die de nazi’s geholpen hadden met de Jodenvervolging. Toen de laatste landverrader in 1952 ter dood was gebracht, is in 1952 de doodstraf weer afgeschaft. 
 
..
1934 -  Volksgerichtshof 1934 door nazi-Duitsland ingesteld als speciaal gerechtshof tegen Hasskommentare en dergelijken

Het Volksgerichtshof (Nederlands: Volksrechtbank) was in 1934 door nazi-Duitsland ingesteld als speciaal gerechtshof voor het voeren van processen over hoogverraad en landverraad.

Na het begin van de Tweede Wereldoorlog in 1939 steeg het aantal doodvonnissen sterk

In 1936 werden 11 doodvonnissen uitgesproken; in 1943 waren het er 1662. Tot 1945 werden ongeveer 5200 doodvonnissen uitgevoerd. 
....
Voor een doodvonnis volstond  

1. het verspreiden van nieuws van buitenlandse zenders, 
 ,,,,
2. een geringschattende opmerking over Hitler 

3. of het in twijfel trekken van de Duitse overwinning in de oorlog. 
...
..
In augustus 1942 werd Roland Freisler president van het Volksgerichtshof. 
 Zijn optredens waren berucht: aangeklaagden werden toegeschreeuwd en grof beledigd. Zijn Senaat sprak bijzonder vaak de doodstraf uit. Op 3 februari 1945 kwam Freisler bij een bombardement om het leven.

Tot de door het Volksgerichtshof veroordeelde mensen behoorden onder meer leden van de Rote Kapelle, de Weiße Rose, de Edelweißpiraten, het Kreisauer Kreis 
en de officieren die betrokken waren bij het complot van 20 juli 1944.


Presidenten
  • 13 juli tot 18 september 1934: Fritz Rehn
  • 1936 tot 1942: Otto Georg Thierack
  • augustus 1942 tot 3 februari 1945: Roland Freisler
  • 12 maart tot 24 april 1945: Harry Haffner
De Bondsrepubliek en het Volksgerichtshof.
In de Bondsrepubliek bleven de veroordelingen van het Volksgerichtshof hun rechtsgeldigheid behouden. 

In 1956 kregen de rechters van het Volksgerichthof het rechtersprivilege wat inhield dat deze rechters niet veroordeeld konden worden voor hun werkzaamheden voor het Volksgerichtshof, mits zij zich gehouden hadden aan het destijds geldende recht.
.

Twee processen tegen voormalige rechters van het Volksgerichtshof eindigden door de voortijdige dood van de aangeklaagden. 

Van de ongeveer 570 rechters en openbaar aanklagers werd alleen Ernst Lautz in 1947 tot 10 jaar veroordeeld, waarvan hij 4 jaar uitzat. Vele anderen konden hun carrière in de Bondsrepubliek voortzetten.
 Bron 


-Katja Ebstein - Inch Allah 1972 
hoe toepasselijk dit mooie lied


ER IS NIET VEEL TIJD MEER MENSEN MET EEN NUCHTER VERSTAND  
DIT IS WELLICHT ONZE LAATSTE KANS OM TE MOGEN KIEZEN.
 
De gevestigde media en de gevestigde partijen willen u anders doen geloven: maar we leven in een tijd van crisis. 
Een existentiële crisis bedreigt het voortbestaan van de Nederlandse samenleving. 

Grenzen worden niet langer verdedigd, we staan bloot aan massale immigratie die we niet aankunnen en de terreurdreiging neemt steeds verder toe. Soevereiniteit wordt overgeheveld naar Brussel, we hebben steeds minder over onze eigen samenleving te vertellen. De euro destabiliseert ons continent en vernietigt de zuidelijke economieën
De kwaliteit van het onderwijs holt achteruit en de zorg gaat gebukt onder zware managementlagen; teveel regels en belastingen knijpen het MKB af en onze veiligheid op straat wordt in hoog tempo minder.  

Er moet nu echt iets veranderen in NederlandGeen opmerkingen: