12/23/2016

Op 15 maart heroveren wij een echte volkspartij de democratie!

We hebben geen vertrouwen meer in de bestaande partijen en de inwisselbare types die daarin naar boven komen. 
Veranderingen kunnen niet van buitenaf worden afgedwongen: zelfs de NEE-stem van 6 april wordt nu al 8 maanden, in flagrante strijd met de referendumwet, genegeerd.

We moeten naar Den Haag 
om het systeem van binnenuit open te breken!

Forum voor Democratie wordt een democratische ledenpartij. 
We komen met een verrassende lijst. 
We introduceren e-democracy en worden een online beweging. 
En we hebben het Democratie Dashboard waar u zélf het heft in handen kunt nemen om veranderingen mede te bewerkstelligen.

Raad van advies 
De Raad van Advies wordt gevormd door een brede groep deskundigen die vanuit hun diverse expertises feedback en advies geven. De leden van de Raad van Advies functioneren als kritische, onafhankelijke klankbordgroep - en onderschrijven dus ook niet noodzakelijkerwijs de standpunten van Forum.

Onze belangrijkste standpunten

  • Invoering bindende referenda naar Zwitsers model.
  • Invoering gekozen burgemeester zoals in de rest van Europa.
  • Radicale sanering overheid 
  • Zwaardere straffen gewelds- en zedendelicten
  • Gecontroleerde immigratie naar Australisch model.
  • Drastische verbetering van het (basis-) onderwijs naar Fins model.
  • Nederland uit de Euro.
  • Onze uitgebreide standpunten kunt u hier vinden

Geen opmerkingen: