12/23/2016

Ook GeenPeil gaat als Burgerpartij in de Politiek

GeenPeil is nu als Burgerpartij al goedgekeurd bij de Kiesraad! 
Gefeliciteerd, weer en stapje dichterbij de Revolutie. 

Meedoen aan de verkiezingen is meer dan je naam inleveren bij een serieuze meneer of mevrouw van de Kiesraad. 
Er gaat een omslachtig proces aan vooraf - maar het is ons gelukt! 

Vanzelfsprekend, zouden we bijna zeggen, want je roept niet dat je mee wilt doen om vervolgens niet mee te doen. Hoewel, dat lot zal veel partijen toch beschoren zijn, want er hebben zich een recordaantal van 81 namen geregistreerd om aan de verkiezingen mee te doen op 15 maart 2017.
 
GeenPeil is dus per 21 december officieel goedgekeurd
als Burger- oppositie partij door de Kiesraad.


Dat betekent dat we door kunnen naar de volgende stap: 

het samenstellen van een kandidatenlijst, en daar halverwege januari ondersteuningsverklaringen voor ophalen. 
Dat werkt als volgt: 
Nederland kent 20 kieskringen. 19 in Nederland, en eentje op Bonaire
Per kring moet je (minstens) 30 ondersteuningsverklaringen ophalen. 

Dat betekent dat supporters van GeenPeil met een formulier waarop alle kandidaten staan genoemd naar hun gemeentehuis moeten voor een stempel en een krabbel, en dan het formulier terug moeten insturen aan ons. 
GeenPeil moet dan uiterlijk 30 januari, op de dag van kandidaatstelling, die verklaringen inleveren - samen met onze officiële kandidatenlijst en een borgsom van ruim 11.000 euro

Werk aan de winkel dus. Maar die registratie als partij, die staat:

Nog even wat we daarvoor moesten doen:
1) Waarborgsom van €450 storten op de rekening bij Binnenlandse Zaken, onder vermelding van: 'Waarborgsom registratie Tweede Kamerverkiezing GeenPeil'. (CHECK)
2) Bewijs van betaling maken (CHECK)
3) De statuten (kopie) én een gewaarmerkt uittreksel KvK bijeen rapen. (CHECK)
4) Formulier “Registratieformulier” van de Kiesraad uitprinten en samen met alle verenigingsbestuurders (Bart & Brenno - red.) invullen en ondertekenen. (CHECK)
5) Formulier “Verklaring aanwijzing” van de Kiesraad uitprinten en invullen om een gevolmachtigde plus vervangend gemachtigde voor 'bureaucratische zaken' aan te wijzen. (CHECK)
6) De volgende papieren heb je nu en die moeten samen in een envelop:
• betalingsbewijs waarborgsom
• statuten (kopie)
• gewaarmerkt uittreksel Kvk
• Registratieformulier Tweede Kamerverkiezingen GeenPeil
• Verklaring aanwijzing gemachtigde GeenPeil
(CHECK)
7) Deze enveloppe opsturen naar de Kiesraad. (CHECK!)


Tot zover dit inkijkje in het democratisch proces
Dit als voorbeeld.
De te agenderen moties die de stemgerechtige kiezer voor z'n kiezen krijgt voorgeschoteld, hier heb je geen inbreng in. Met dank aan de leden.
-meer of minder EU, €, immigratie, soevereiniteitsoverdracht, et cet.


 Verder succes met GeenPeil. 
Geen opmerkingen: