12/08/2016

Nog een opzegging EU- VVD ALDE lidmaatschap

Hop, en dat is de zoveelste, en hopelijk bij lange na niet de laatste.
Er komt een tijd, en ik hoop dat die tijd over 4 maanden is, dat er genadeloos afgerekend gaat worden met dit soort partijen. VVD, PvdA, D66, Groengif (Groenlinks)... stuk voor stuk glibberige gluiperds die meer aan zelfverrijking doen dan dat ze hun taak volmaken: namelijk die van een goede volksvertegenwoordiger.
Toch nog even een linkje: www.vvd.nl...
 
Onderwerp: Opzegging lidmaatschap Aan: ledenadministratie@vvd.nl


Geachte mevrouw, meneer,

Hierbij deel ik u mede dat ik mijn lidmaatschap per eerst komende vervaldatum wil opzeggen. Ik heb me, in de tijd dat ik lid was, behoorlijk ingezet voor de VVD in Enschede. En ook nog eens met veel plezier maar dat plezier is verdwenen.
Ik moet steeds meer constateren dat een lid die een kritische noot uit vaak nogal vreemd wordt aangekeken terwijl ik me toch grote zorgen maakt over het huidige kabinetsbeleid. Een van de speerpunten van de VVD, namelijk een kleinere overheid, is verworden tot een grote illusie.

Ik heb stellig de indruk dat de fractie in de Tweede Kamer steeds minder invloed heeft en dat met name op het beleid uit Brussel. Er zijn te veel politici die denken dat de wereld en de Europese Unie maakbaar is. Dat is deze niet. Er zullen nog generaties volgen alvorens de EU is verworden tot wat men nu voor ogen heeft. Afdwingen, zoals dat nu gebeurt, zal alleen maar averechts werken.
Ik ben het volkomen eens met vrij verkeer van mensen en goederen, van een Europese munt en ik vind het ook prima dat er afspraken worden gemaakt over veiligheid en andere grote thema's. De politieke unie daarentegen is in mijn ogen volkomen kansloos.

Vanochtend moet ik lezen in de alternatieve media dat er Europese plannen zijn om pensioenfondsen en verzekeraars een level playing field te verschaffen op Europees niveau. Dat zou kunnen betekenen dat onze zorgvuldig opgebouwde pensioenreserves onder een toezicht kunnen komen van andere toezichthouders. Ik heb ook gelezen dat er waarborgen zijn ingebouwd maar helaas heb ik hier geen enkel (maar dan ook geen enkel) vertrouwen in. Ik zie dit als een opmaat naar het afromen van daadwerkelijk opgebouwde pensioenrechten van Nederlandse werknemers. En ik weet waarover ik het heb want ik heb jarenlang in de pensioensector gewerkt.
Ik hoef u niet te vertellen dat het Nederlands Pensioenstelsel een van de betere in de wereld is en ik weet ook dat andere landen als Italie en Frankrijk zo een systeem niet hebben. Het gaat om honderden miljarden en daarover worden, achter gesloten deuren afspraken gemaakt, zonder dat zelfs het Europees Parlement daar maar iets over heeft te zeggen, laat staan het Nederlandse parlement. 

Daarnaast ben ik van mening dat de huidige situatie in Europa grotendeels te wijten is aan de EU zelf. Ik heb daar als actief VVD lid geen enkele invloed op. De grote stromen vluchtelingen die naar Europa komen zijn veroorzaakt door bemoeienis van de EU met het Midden Oosten en Noord Afrika. 
Door ingrijpen in deze regio's is complete anarchie ontstaan en moeten mensen huis en haard verlaten. Dat is te begrijpen, dat zou ik ook doen. De heer Bolkestein heeft dit alles voorspeld maar hij werd recent nog weg gehoond door de heer ten Broeke. Ik heb deze meneer een aantal keren mogen meemaken. 
Op kritische vragen vanuit zijn eigen achterban reageerde hij steeds korzeliger.
 Daarnaast gaat hij prat op zijn kennis van buitenlandsbeleid en inzicht in geo politiek en meent hij op basis daarvan een ieder de les te moeten lezen.

 Ik vind dat een volksvertegenwoordiger onwaardig en plaats bovendien zeer grote vraagtekens bij de invloed die de heer Ten Broeke heeft op het beleid van de EU. Beroemd in eigen café zullen we maar zeggen, maar verder geen enkele zeggingskracht.
De rekening van dit alles wordt neergelegd bij de kiezer die steeds minder invloed heeft, vind ik onverteerbaar. Helaas zie ik niet dat de VVD hier ook maar een klein beetje verandering in kan brengen. Ik voel er dan ook bijzonder weinig voor om in het voorjaar van 2017 met nietszeggende kreten Enschedeëers te overtuigen om op de VVD te stemmen, om dit beleid te verdedigen met holle frasen en loze beloften op de zaterdagmarkt van het 'rode' Enschede. 

Een teleurgestelde groet van,

[NAW bij redactie bekend:]


Geen opmerkingen: