11/08/2016

USA voting Electronic for their WORLDWAR 3

... CNN = Clinton News Network...Clinton = WAR
Clinton = Back to the great joy of the established (weapon) elite.

Clinton's  The nato Troops on "High Alert" For WAR With Russia and Europe.


 
 
Infowars now has higher ratings in America than the mainstream media. 
DC/ NATO a preparing a military petrodollar SLAVE force of up to 300,000 personnel, capable of being deployed within just two months to attack Russia.

As the world remains fixated on the outcome of Tuesday’s US elections, NATO continues its aggressive troop build up around Russia.

With each passing day, the constant NATO activity is looking more and more like a preparation for full scale conflict with Russia. 

Something that would become a very real possibility should Hillary Clinton make it to the White House.


Why Electronic Voting is a BAD Idea - Computerphile


De meest accurate us  polls

Britse oud generaal: kernoorlog in voorjaar 2017
Vrijwel niemand kan of wil geloven dat er écht een grote oorlog tegen Rusland kan uitbreken. Desondanks zijn het niet de minsten die hiervoor hebben gewaarschuwd of dit hebben voorspeld. De Britse (oud) generaal sir Richard Shirreff, tot 2014 de vicecommandant van de NAVO in Europa, verklaarde in mei van dit jaar dat het ‘zeer goed mogelijk is’ dat er binnen één jaar een kernoorlog met Rusland uitbreekt.
Duitse minister van BuZa: Geen veiligheid door tankparades langs grenzen Rusland
De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Frank-Walter Steinmeier doorbrak in juni het anti-Putin propagandacordon door openlijk kritiek te leveren op de ‘oorlogshitserij van de NAVO tegen Rusland... Wat we nu zouden moeten vermijden is de situatie verder doen oplaaien met oorlogshitserij en stampende laarzen. Iedereen die denkt dat je de veiligheid van de alliantie met symbolische tankparades bij de oostelijke grenzen kan versterken, heeft het mis.’

CDU coryfee: Dankzij Amerika zullen we allemaal omkomen
CDU coryfee Willy Wimmer, een voormalige Duitse staatssecretaris van Defensie en oud vicepresident van de OVSE, waarschuwde in dezelfde week dat de Westerse bevolking door ‘hun’ leiders met behulp van leugenpropaganda door de media in een oorlog met Rusland worden gedrongen.

Het zijn volgens hem de Amerikanen die overal conflicten en oorlogen veroorzaken, ‘die tot massale ellende en de vernietiging van de beschaving leiden... 

De VS staat in onze regio voor moord en terreur, en is de oorzaak van de migrantenstromen die ons nu raken. De Russen willen terugkeren naar onderhandelingen, naar het gezonde verstand, naar een vreedzaam naast elkaar leven van de volken.’

Juist vanwege de gespannen Amerikaanse presidentsverkiezingen acht hij een oorlog die verder gaat dan enkel Syrië
 waarschijnlijker dan ooit. 

‘Twee jaar geleden zijn we in Oekraïne maar nèt aan een conflict met Rusland ontsnapt. 

Maar dat is sinds 1999 wel het doel van de Amerikaanse politiek, en daardoor zullen wij allemaal omkomen.’Waarschuwingen voor WO-3 overdreven?

En sommigen van u vinden nog steeds dat onze waarschuwingen voor een mogelijke Derde Wereldoorlog, die onder Hillary Clinton zo goed als zeker zal uitbreken (wanneer dan ook), overdreven zijn? Dan verkeert u in goed historisch gezelschap, want in de jaren ’30 van de vorige eeuw werden vergelijkbare waarschuwingen van de weinigen die het gevaar van Hitler-Duitsland inzagen eveneens massaal genegeerd of weggehoond, zelfs tot slechts twee weken voor het verwoestende bombardement op Rotterdam.

Het lijkt er steeds sterker op dat we niets van die fatale fout geleerd hebben. 

L’histoire se répète, of ‘wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen’, is de (uit 1905 stammende) bekendste uitspraak van de Spaans-Amerikaanse filosoof George Santayana.

 Deze keer zijn ‘onze’ eigen leiders het echter zelf die de volgende wereldbrand dreigen te veroorzaken, en dat mede omdat de meeste Westerlingen –en zeker de Nederlanders- geen flauw benul en/of geen enkele interesse hebben op welke slinkse manieren wij daar door hen worden ingetrokken.
Geen opmerkingen: