9/08/2016

Gehackte mails: George Soros en politiek links destabiliseren en islamiseren Europa

De globale vernietiging van welvaart. 

Jim Rickards zet op ‘The Crux’ zijn bevindingen uiteen over de globale vernietiging van welvaart. 


Dat lijkt in ieder geval het plan van het IMF, de G20, overheden, de Verenigde Naties, de centrale banken – laten we ze ‘de elite’ (lees smerige ratten) noemen.

We kennen inmiddels al sommige vormen van deze desastreuze werktuigen. Een van de bekendste is ‘inflatie’. Overheden snoepen al jaren van opgebouwde vermogens door deze jaar in jaar uit met enkele procenten te laten zakken. Hoewel de inflatiecijfers momenteel aan de lage kant zijn, kunnen we er gerust van uitgaan dat de elite een oplopende inflatie reeds geruime tijd aan het voorbereiden is.

De elite gaat verder dan dit
Vandaag de dag is er een ander vernietigingswapen dat uw vermogen geen goed doet: de lage en zelfs negatieve rente. Institutionele beleggers moeten er al aan geloven, maar ook vermogende particulieren beginnen ondertussen de negatieve rente aan te voelen. De kleine spaarder loopt al niet eens meer warm van spaar-rente die steeds dichter tegen de 0 procent aan-kruipt.
 
Negatieve rente
Maar de elite heeft nog meer in petto. Negatieve rente zou kunnen betekenen dat steeds meer mensen hun contanten liever zelf gaan beheren. Daarom maakt de elite het verkrijgen van contanten steeds moeilijker. Degene die grote bedragen van de bank haalt worden geregistreerd. Dit geldt overigens ook voor particulieren die grote hoeveelheden edelmetaal aanschaffen. Beter doe je dit in porties (gespreid) bij verschillende aanbieders van goud en zilver. Over goud gesproken, de ‘war on cash’ is al een tijdje begonnen, een ‘war on gold’ hoeft misschien niet eens ver in de toekomst te liggen!

500 dollar
In de States zijn de briefjes van 500 dollar al in 1969 uit de roulatie gehaald. Vanaf dat moment heeft de dollar al 85 procent van haar koopkracht verloren. Ook de Europese Centrale Bank heeft aangekondigd de 500 eurobiljetten niet langer te gaan vervaardigen. Deze biljetten worden dus meer waard dan de nominale waarde wegens schaarste. Deze ‘premie’ boven de nominale waarde kan eigenlijk al gezien worden als negatieve rente op cash!

Goud
De elite probeert de massa slechts een kant op te duwen: ‘maakt uw vermogen zichtbaar voor ons!’ Het goud en grote geld is voor terrorismefinanciering en geldwitwaspraktijken. Nu heeft de elite het nog over cash. Wanneer ze het gaan hebben over goud, dan weet u hoe laat het is en zullen in de wereld overal onlusten gaan komen precies zoals deze ELITE (lees smerige ratten) het hebben gepland…

 BRON

Een van de meest invloedrijke en machtigste miljardairs is er in nauwe samenwerking met linksgroene partijen en de Europese Unie openlijk op uit om onze samenleving en cultuur totaal te islamiseren en te vernietigen.

De hackergroep ‘DCLeaks’ heeft buitgemaakte emails gepubliceerd die bevestigen wat al veel langer wordt vermoed, namelijk dat de Amerikaanse miljardair George Soros, die via zijn Open Society Foundation nauw samenwerkt met de Europese Unie, tal van uitsluitend linkse partijen en groepen in Europa steunt, met als doel onze landen te destabiliseren door massale moslimimmigratie, zodat onze grenzen en oorspronkelijke culturen volledig worden uitgewist. 
Daarnaast is Soros, tevens de grote man achter president Obama en één van de grootste financiers van zijn beoogde opvolger Hillary Clinton, ook uit op de totale verdwijning van de Joodse staat Israël.


Het is niet langer een complottheorie meer, maar staat na de gehackte mails onomstotelijk vast: De zogenaamde ‘filantroop’ Soros, die enorm veel invloed heeft op de politiek, economie en allerlei maatschappelijke organisaties, gebruikt zijn miljarden om zowel de Verenigde Staten als Europa te ondermijnen en te destabiliseren. 

Daarvoor financiert hij uitsluitend (radicaal) linkse partijen en groepen, zoals het racistische ‘Black Lives Matter’ in de VS, dat openlijk oproept om zoveel mogelijk blanken en politieagenten te vermoorden.

Soros en links willen grenzen uitwissen voor miljoenen moslims
In Europa steunt Soros voornamelijk linksgroene partijen en organisaties, die op een enkele uitzondering na allemaal de grenzen nog verder willen openzetten voor de ongecontroleerde immigratie van miljoenen moslims. Daarnaast zet Soros via hen krachtig in op het uitwissen van niet alleen fysieke, maar ook sociaal-maatschappelijke grenzen, met zaken zoals ‘seksuele diversiteit’ –het promoten van de LGBT agenda en het stapsgewijs verwoesten van het traditionele gezin als basis van de samenleving- en radicaal cultuurrelativisme (‘alle culturen zijn gelijk en moeten in elkaar opgaan, wat betekent dat de islam als veruit meest discriminerende en agressieve cultuur de onze zal opslokken).

Progressieve oorlog tegen al onze waarden
Soros en politiek links voeren feitelijk een ‘progressieve oorlog tegen het Avondland’, zoals de van oorsprong Joods-christelijke Europese cultuur soms wordt genoemd. De door hem ondersteunde projecten zijn er met name op gericht om onze traditionele cultuur en waarden permanent te verwoesten. Dat doen hij en zijn stichtingen onder het mom van ‘democratie’, ‘mensenrechten’ en ‘sociale, economische en seksuele rechtvaardigheid’. Het doel is echter overduidelijk: de pluralistische Westerse democratieën, inclusief Israël, moeten verdwijnen, en hun identiteit en waarden moeten compleet worden vernietigd.

Media en politiek geïnfiltreerd voor verspreiden propaganda
Uit de mails komt naar voren dat de huidige islamitische migrantenstroom naar Europa bij uitstek als hèt middel wordt gezien om dit proces al op korte termijn onomkeerbaar te maken. Om de Europese burger het valse idee te geven dat de meerderheid van de bevolking dit eveneens wil, en dat de gevolgen voornamelijk positief zullen zijn, is Soros diep geïnfiltreerd in de Europese politiek en media, die –zoals onze lezer al lang weten- hoofdzakelijk linksradicale en pro-islamitische propaganda verspreiden, gekoppeld aan sterk eenzijdige haatberichtgeving over alles wat ‘rechts’, ‘conservatief’, ‘populistisch’, anti-islam, anti-immigratie en pro-Israël is.

Westerse politiek hebben islamitisch antisemitische geaccepteerd
In Amerika gebeurt hetzelfde. Daar heeft de regering Obama de poorten opengezet voor grote aantallen illegalen uit Mexico en andere Latijns Amerikaanse landen. Ondertussen wordt via de Westerse media en politiek alles gedaan om tegenstanders als ‘racisten’ en ‘islamofoben’ te brandmerken. Dat verklaart de stilzwijgende acceptatie van het virulente islamitische antisemitisme door ‘onze’ leiders, dat zich met name uit in talloze pogingen om de Joodse staat Israël te delegitimeren en uiteindelijk te doen verdwijnen, en het geforceerd loskoppelen van terreur- en misdaden van de islamitische religie van de daders.

Seksualisering van jonge kinderen
De frontale aanval op onze stabiele, vreedzame en geordende Westerse samenleving vindt ook plaats door middel van het promoten van alle mogelijke alternatieve seksuele voorkeuren en samenlevingsvormen. Het ‘vroegseksualiseren’ van zeer jonge kinderen is daarbij een speerpunt, evenals ‘geslachtsneutrale’ toiletten, kleding, kleedruimtes, taalgebruik, et cetera. Het doel van deze ‘seksuele diversiteit’ is echter gericht op het ondermijnen van misschien wel het belangrijkste fundament van onze samenleving: het (traditionele) gezin, en daarmee de bescherming van het kind.

Ook president Putin doelwit
Soros, tijdens de Tweede Wereldoorlog Nazi-collaborateur, is er met zijn intriges reeds in geslaagd om landen zoals Oekraïne, Libië, Irak, en het Midden Oosten / Noord Afrika in het algemeen, in een bloederige chaos te storten. Tevens steunt hij in Rusland diverse NGO’s (Non Government Organizations) die uit zijn op de val van president Vladimir Putin.
De reguliere media zwijgen over deze nu al beruchte ‘Soros Leaks’. Daarentegen berichtten ze uitgebreid over de hackaanval op de Democratische Partij van Hillary Clinton, die zogenaamd door Russen zou hebben plaatsgevonden, waar overigens geen flintertje bewijs voor is. Alleen enkele onafhankelijke, alternatieve en conservatieve media besteden ruim aandacht aan de perfide anti-Westerse plannen en acties van de ultralinkse miljardair.

Samenwerking met VN om Europa in duistere afgrond te storten
Nauw verbonden aan Soros’ Open Society Foundation is ook de hoge VN gezant voor Migratie, Peter Sutherland, die ook wel de ‘vader van de globalisering’ wordt genoemd. Sutherland haalde het nieuws met zijn opmerkingen dat hij de nationale homogeniteit van de Europese landen met massale moslimimmigratie wil vernietigen. Aangezien hij daarin nog steeds de volle medewerking van de meeste politieke partijen in Europa krijgt, lijken hij en Soros al binnen enkele jaren te gaan slagen, en zullen ze ook ons land in een duistere, onveilige, gewelddadige, angstwekkende en armoedige islamitische afgrond storten.

 Bron xander


comments; 

Dit artikel is volkomen naar waarheid. Waarvoor dank, Xander. We hebben het hier al vaker aangehaald- en terecht- dat Soros, net als de roden der EUSSR/LINKS, met de Bilderbergboevenbende, de NWO en de Illuminati, deze duivelse plannen tot in de details hebben uitgewerkt.
En buiten LINKS, zijn huichelaars als de liberalen en christendemocraten mede verantwoordelijk voor deze gang van zaken.
 

Men aast niet alleen op het westen maar ook op Rusland en als die plat geschoten is kan men daar ook aan de gang. Vele landen zijn de klos deze eeuw. 

Prinses' Mabel werkt voor Soros. Soros heeft lange armen. 
"In 1997 werd Wisse Smit directeur van het Open Society Institute in Brussel, een stichtingennetwerk van de Amerikaanse filantroop George Soros dat bijdraagt aan het bevorderen van democratie, mensenrechten en de onafhankelijke rechtsstaat en het bestrijden van aids. 
De organisatie besteedt miljarden in Oost-Europa en ontwikkelingslanden. Tegenwoordig werkt Wisse Smit in de Engelse vestiging van het Open Society Institute in Londen, waar ze op dit moment International Advocacy Director is. 
In deze functie coördineert ze internationale activiteiten gericht op beleidsverandering: zowel langetermijnstrategie en financiën als kortetermijnmaatregelen"
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mabel_Wisse_Smit
 
Soros schijnt ook achter de site kieswijzer te zitten. Vele Nederlanders hebben geen tijd zich te verdiepen in partij programma's en worden beinvloed als ze gebruik maken van de kieswijzer.  Men is dus gewaarschuwd.

Dankzij Hillary Clinton en Baracvk Husein Obama:
ISIS heeft een volledig door de USA getrainde bevelvoerder die van alle militaire ins en outs op de hoogte is en beschikt over de modernste Amerikaanse wapens.  

https://conservativedailypost.com/isis-top-commander-in-iraq-has-shocking-connection-to-obama/
Geen opmerkingen: