7/05/2016

EU Hoogverraad -Genocide op de Europese bevolking und Deutsche Trümmerfrauen!

De EUpolitiek is een moordmachine geworden. Hier is het bewijs: uit  een document van de Raad van Europa. 
Waar zijn de resoluties voor de Christenen en Joden die in islamitische landen onderdrukt, verdreven en uitgemoord worden?

Een uitvloeisel van de in 1977 gemaakte afspraken zoals vastgelegd in de Resolutie Van Straatsburg tussen de Arabische islamitische olielanden in het M.O. en de EU/USA: olie voor islamisering van Europa en USA. 

Van achterkamertjesresolutie 1743, waarmee in Europa de islam versterkt én de islamisering versneld wordt, heeft bijna geen Europeaan ooit gehoord. De islam krijgt daarin een speciale status aangemeten waarmee moslims alle ruimte en middelen krijgen om met hun religie, cultuur en tradities het leven van de gewone Europeanen te verpesten. Deze leugenresolutie is officieel bekrachtigd en nationale regeringen maken daar beleid op. Wat simpelweg neerkomt op het ontkennen én verliezen van onze eigen cultuur en identiteit in ruil voor meer islam.


Als je nog niet overtuigd was van het feit dat wij getuige zijn van het grootste verraad uit de geschiedenis van de mensheid, dan heb je het hier zwart op wit:

1743-1: Radicalisering en terrorisme zijn het gevolg van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie van moslims.
-
1743-2: Islamofobie is het gevolg van een verkeerd begrip van de islam. Nationale regeringen pakken islamofobie onvoldoende aan, wat rechts in de kaart speelt.
-
1743-3: De islam hoort bij Europa, deelt haar culturele wortels, heeft veel bijgedragen aan de beschaving en erkent de universele rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting.
-
1743-9: Moslims moeten een speciale status krijgen en beschermd worden. Zij moeten daarvoor juridisch worden ondersteund om islamofobie te bestrijden.
1743-11: De islam is een religie van vrede.
-
1743-12: Haatzaaiende politieke partijen versterken de angst voor moslims door de islam te verbinden met geweld, waarmee een simplistische en negatieve voorstelling van zaken wordt gegeven. Deze politieke partijen moeten bestreden worden.
-
1743-13: Anti-islam partijen willen de vrijheid van godsdienst voor moslims inperken, wat onaanvaardbaar is. Zo heeft Zwitserland een minarettenverbod ingevoerd wat ongedaan gemaakt moet worden.
-
1743-14: Islamofobie moet uitgeroeid worden.
-
1743-16: Boerka’s mogen niet verboden worden.
-
1743-20: Stereotypen, misverstanden en angst m.b.t. de islam zijn typische symptomen van een wijdverbreid gebrek aan kennis van de islam onder niet-moslims, wat mensen vatbaar maakt voor islamofobie.
-
1743-21: Het onderwijs moet daarom meer én structurele aandacht geven aan de zegeningen van de islam en de gemeenschappelijke waarden die hij deelt met het judaïsme en het christendom. Universiteiten en hogescholen moeten islamitische studies aanbieden die onderschrijven dat de islam onze democratische waarden, mensenrechten en wetten respecteert.
-
1743-24: De EU moet meer samenwerken met islamitische organisaties uit moslimlanden om islamofobie te bestrijden en de islam te promoten.

Onderstaand enige artikelen uit deze resolutie.

– The Assembly recalls that Islamism is the view that Islam is not only a religion but also a social, legal and political code of conduct.

– The Assembly also recalls that discrimination against Muslims is unacceptable and must be combated. A great majority of European Muslims share the principles at the basis of our societies and it is essential to fight against Islamophobia, which stems mainly from lack of awareness and from negative perceptions associating Islam with violence

– The Assembly deplores that a growing number of political parties in Europe exploit and encourage fear of Islam and organise political campaigns which promote simplistic and negative stereotypes concerning Muslims in Europe and often equate Islam with extremism. 

- It is inadmissible to incite intolerance and sometimes even hatred against Muslims. The Assembly calls on member states to pursue political action in accordance with General Policy Recommendation No. 5 (2000) of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on combating intolerance and discrimination against Muslims. It reiterates that it is for the member states to reject political statements that stir up fear and hatred of Muslims and Islam, while complying with the stipulations of the Convention, in particular Article 10.2.

– Muslims are at home in Europe where they have been present for many centuries, as the Assembly noted in its Recommendation 1162 (1991) on the contribution of the Islamic civilisation to European culture. Islam, Judaism and Christianity 

– the three monotheist religions – share the same historic and cultural roots and recognise the same fundamental values, in particular the paramount value of human life and dignity, the ability and freedom to express thoughts, the respect for others and their property, and the importance of social welfare. Those values have been reflected by European philosophies and have been included in the European Convention on Human Rights (“the Convention”; ETS No. 5).

– While organisational structures of Muslim communities in member states are desirable in order to facilitate contacts with governmental and administrative bodies, member governments and parliaments should also seek to establish direct political contacts with Muslims as equal citizens

Screenshot_54
                                                
EU POLITIEK
En vergeet u daarbij ook niet- de motie-Halsema mede-ondertekend en ingediend door Cohen (PvdA), Pechtold (D66) en ook Roemer (SP)!
En last but not least de laatste motie van vorige maand ingediend door de linkse partijen met als tekst dat de islam in Nederland moet worden beschermd. M.a.w. de christenen en andersgelovigen/-denkenden zijn vrij wild geworden........
2013; Blanke Nederlanders, werden al in eigen land gediscrimineerd


Verslag 6 april 2009 over een gemeenschappelijk immigratiebeleid voor Europa. Beginselen,maatregelen en instrumenten. Europees parlement:
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2008/2331(INI)

De leugenresolutie is officieel EU bekrachtigd en Europese  nationale regeringen maken daar beleid op. 
Wat simpelweg neerkomt op het ontkennen én verliezen van onze eigen westerse cultuur en identiteit in ruil voor meer islam.

TERWIJL ALLE besluiten, overeenkomsten, resoluties enz aangegaan door de Nederlandse regering ná ons NEE tegen de Grondwet/Verdrag van Maastricht allemaal illegaal zijn genomen en ZONDER ons mandaat zijn getekend, akkoord bevonden enz. 

Alles is helemaal in strijd met het Handvest van de V.N. in New York waarin staat dat geen enkele regering enige soevereiniteit kan en mag overdragen aan een ander land of organisatie ZONDER toestemming van de bevolking. 

En dus zijn al die genomen beslissingen ook in strijd met de basisregels van de mensenrechten. 
De vraag is alleen: WIE of welke organisatie kan of wil een juridische rechtszaak beginnen en het aankaarten o.a. bij en de V.N. én het Hof voor de universele rechten van de mens?????!!!!!!
Of wellicht ook het Europese Hof van Justitie in Luxemburg…

En dit dus naast een BINDEND referendum om een NEXIT te verkrijgen. Na het referendum met welke uitslag dan ook kan dan via de Nederlandse rechter en zo wordt de hele procedure opgestart via Hoge Raad naar de hogere Europese en/of VN-organisatie.

Hier staat de oorspronklijke tekst van de resolutie (Resolution 1743 (2010)

1; Final version; Islam, Islamism and Islamophobia in Europe; Parliamentary Assembly) – Engelstalig uiteraard, maar volledig, zonder knip- en plakwerk:
 http://semantic-pace.net/tools/pdf.aspx?doc=aHR0cDovL2Fzc2VtYmx5LmNvZS5pbnQvbncveG1sL1hSZWYvWDJILURXLWV4dHIuYXNwP2ZpbGVpZD0xNzg4MCZsYW5nPUVO&xsl=aHR0cDovL3NlbWFudGljcGFjZS5uZXQvWHNsdC9QZGYvWFJlZi1XRC1BVC1YTUwyUERGLnhzbA==&xsltparams=ZmlsZWlkPTE3ODgw 


Geen opmerkingen: