6/17/2016

Zwitserland :"'Alleen krankzinnigen willen nog in de EU blijven"'

Nederland is destijds door Balkenende zeer achterbaks de EU in gerommeld, omdat hij bang was voor schut te staan toen het referendum over de EU Grondwet een zeer duidelijk 'nee' als uitkomst had.
Nederland had (als één van de grootste gangmakers bij het oprichten van de Europese Unie) een reputatie "hoog te houden", vond Balkenende hoogstwaarschijnlijk. 


De Nederlandse burgers hadden gewoon groot gelijk om 'nee' te stemmen.  
De EGKS (Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal) was iets heelanders dan de EU.

Daarna ging het al snel mis, door een stel politici met hoogmoedswaanzin (Voornamelijk Hitler's in het klein (Duits) en Napoleon's in het klein (Frans))

Iedere poging om Europa te verenigen door de gehele geschiedenis heen zijn grandioos mislukt met oorlogen tot gevolg. En dat is waar de huidige EU mee bezig is.   


Zwitsers: ‘Enkel een paar krankzinnigen willen nu nog tot de EU toetreden’

Zwitserland heeft zijn kandidatuur voor het lidmaatschap van de Europese Unie definitief herroepen. Het Zwitserse parlement heeft symbolisch een oude aanvraag voor het lidmaatschap van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) ingetrokken.

Nadat in maart de Nationale Raad, de grootste kamer van het Zwitserse parlement, op voorstel van de Schweizerische Volkspartei (SVP). al had gestemd voor de terugtrekking van de aanvraag, volgde eerder deze week de Kantonsraad, de kamer waarin de kantons vertegenwoordigd zijn. 27 leden stemden voor de intrekking, 13 tegen en er waren ook 2 onthoudingen.
De Schweizerische Volkspartei (SVP) had het voorstel tot intrekking van de kandidatuur ingediend, omdat naar eigen zeggen een duidelijk standpunt tegenover de Europese Unie noodzakelijk blijkt. 

Lukas Reimann, voorman van de Schweizerische Volkspartei, benadrukte dat Zwitserland niet langer behandeld wenst te worden als een natie die tot de Europese Unie wil toetreden.

Zwitserland was nooit lid van de EU

Het land is nooit lid geweest van de Europese Unie, maar tussen de twee partijen geldt een vrij verkeer van goederen en personen, omdat Zwitserland de meeste Europese wetten heeft geadopteerd.

In 1992 verwierp een Zwitsers referendum een poging om het land tot de Europese Unie te laten toetreden. Didier Burkhalter, Zwitsers minister van buitenlandse zaken, merkt dan ook op dat de Zwitserse aanvraag tot een lidmaatschap van de Europese Unie sindsdien geen voorwerp meer heeft.

‘Enkel een paar krankzinnigen willen nu nog tot de EU toetreden’

Thomas Minder, die in de kantonraad van Schaffhausen zetelt, zei in de Zürcher Zeiting dat hij het onderwerp nu snel en pijnloos wil afsluiten: ‘Enkel een paar krankzinnigen willen nu nog tot de EU toetreden.’

Voormalig Zwitsers parlementslid Christoph Blocher, die in 1992 de anti-EU-campagne leidde, zegt in The Spectator dat ook toen in Zwitserland een angstcampagne werd gevoerd en de Zwitsers bang werden gemaakt opdat ze zeker tot de EU zouden toetreden. Een politicus voorspelde dat het land anders binnen de vijf jaar ‘op zijn knieën’ zou moeten vragen om er alsnog bij te mogen. Niets van dat alles gebeurde.

‘Integendeel, de maandag na het referendum, ging de Zwitserse beurs de hoogte in,’ herinnert Blocher zich.

Toch is hij er van overtuigd dat Groot-Brittannië na een Brexit niet dezelfde voorwaarden als de Zwitsers zullen krijgen: ‘Nee, jullie krijgen veel beter voorwaarden. Ik denk dat als jullie de EU verlaten, jullie een zeer goede zaak doen.’

IJsland

Iets meer dan een jaar geleden had ook IJsland definitief beslist geen lid te willen worden van de Europese Unie. 

De partijen in de IJslandse regering waren altijd al erg kritisch over een mogelijk lidmaatschap. De onderhandelingen daarover werden al twee jaar geleden, in de aanloop naar de algemene verkiezingen in IJsland, opgeschort.


Geen opmerkingen: