6/26/2016

Nederlandse regering streeft door naar een Nexit

DIEFSTAL OP STAATSNIVEAU:

EU - krijgt - van - de-  Nederlandse - regering -  zeggenschap - over - uw - privaat geld pensioen - wat - door -  U  - is -  ingelegd.

Rien ne va plus, het geld is niet meer van u.De pensioenen van de (nog) laatse 3  (4 was uk)  welvarende landen worden gebruikt voor het salaris van de EU


 
Ik voel mee met alle werkende mensen die vastzitten aan het pensioenstelsel MET DEZE pensioenroof.

Brexit: De EU weet dat het volk zich zo langzamerhand gaat roeren, dus ze gaan de buit veilig stellen.
Hier helpt geen Wilders meer tegen, daar is meer voor nodig. VEEL meer. Nederland ligt namelijk al jaren aan de EU-ketting en heeft geen reedt meer te vertellen. We mogen afdragen en onze muil houden. Voor de vorm mogen we op wat lokale poppetjes stemmen, die doen alsof ze de dienst uitmaken, wat allang niet meer zo is PUNT
Geheim, geheim, geheim en die arme jongen Omtzigt moet ons er telkens op wijzen.  

Maar doorzie dit spel want wie staat er aan het hoofd van het ABP ?  
Juist ja een van het CDA zij komt uit Brussel en zo Eurofiel als maar mogelijk is. 
Zij die het proces kunnen pushen en sturen zijn ruim op tijd gepositioneerd en CDA'ers zijn hier goed in, denk maar aan 2005. 

 Hoe is het in godsnaam mogelijk dat deze mevrouw welke een trackrecord heeft bij de EVP voor allerlei niet hoogstaande feiten zoals.
1) EVP voorzitter van het vrouwen MBK netwerk.
2) Meldpunt diefstal bij vrachtwagenchauffeurs v.w.b. lading.
3) En dat we in de EU dezelfde verkeersborden moeten hebben.
4) En ze heeft een keer een marathonzitting van 16 uur overleeft.

En dit is dan de bestuursvoorzitter van het ABP zonder enige financiële achtergrond ( Verpleegkundige HBO ). Deze dame is net als de rest van het geparachuteerde management (vakbond,baantjesjagers,enz)


Aan alle
naïeve EU fatsoensstemmers die op de pro-Europese partijen: PVDA,VVD,D66,SP,GL,CU of CDA stemmen! gun ik deze twist. 
Je hoeft bij deze generatie politici niet een tussen de regels door te lezen.
De regels zelf zijn in-your-face genoeg.
Ze nemen de moeite niet eens te liegen, of liegen slechter dan een 5-jarige.
Een belediging voor uw en mijn intelligentie.

Ik weet niet of dit nog voor de show door de Staten Generaal gaat.
Eindelijk een prijs voor dat politiekcorrecte wangedrag. Nivelleren is een feestje, kom op mensen, een beetje vrolijk!
uw pensioen weggeven heet in uw geliefde  EU(SSR) taal: "samenwerking"
www.europa-nu.nl...

Bent u Cyprus al vergeten waar de EU(SSR) (lees: Dijsselbloem) doodgewoon met 1 pennestreek een percentage van het geld van de bankrekeningen van spaarders roofde?
PS: Over dit uitgestelde loon draagt u t.z.t. een 36/40/52% belasting af.
Citaat: Uw AOW-leeftijd is nog niet bekend, maar minimaal 67 jaar. De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 67 jaar in 2021. Daarna hangt de AOW-leeftijd af van hoe oud mensen gemiddeld worden na hun 65e. Vanaf 2017 stelt de overheid elk jaar vast wat over 5 jaar de AOW-leeftijd is.
www.rijksoverheid.nl... 

En we zwaaien met z’n allen naar ons pensioen!
En dan nóg zijn er dromers die blijven beweren dat de EU zo goed voor ons is.
Maar uw geld gaat naar de failliete Deutsche Bank (= too big to fall down)
 
 
Paul Tang (PvdA) was met Dijsselbloem mee naar Brussel om over die pensioenen te praten:9-2-5 van Jort Kelder: >"Dat is het vervelende aspect aan iets wat wij wel eens de Euro-TGV noemen. Het gaat zo snel dat u het niet kunt bijhouden.

Op dit moment bouwt men in Brussel aan de de Pensioen-Unie. Dat betekent dat alle Europese landen over elkaars pensioen gaan, ook naar toezicht. PPGM kan dan bijvoorbeeld naar Malta of Cyprus verhuizen en daar onder toezicht staan.Deelnemers hebben dat soort vrijheden helaas weer niet. 

Uit een persbericht van onze MinFin Jeroen Dijsselbloem mogen we opmaken dat dit 'de laatste' vergadering over dit onderwerp was (PVDA'er Paul Tang lijkt ook op de foto te staan) wat betekent dat pensioenen straks ook een Europese aangelegenheid zijn. Pijnlijk, zo voor het referendum over de Brexit want dit aspect was nu geen onderdeel van de campagne terwijl het dat wel had moeten zijn. 
Met assets van ruim duizend miljard heeft Nederland het gezondste pensioenstelsel van Europa. In sommige landen, zoals Griekenland of Portugal bestaat dit principe niet eens. Wij kunnen hier alleen maar verliezen. >"
link: 925.nl... 


Nederland en de Nederlanders zijn braaf. Waarom denk je dat men zo graag heeft dat alles gepind word en niet meer cash? (...) Je buurjongetje 5 euro geven omdat hij je auto wast is er straks niet meer bij.   EU - Zal hem leren, de  5 euro crimineel.

 
Opdat we niet vergeten toen Juncker ooit per ongeluk de waarheid zei in een dronken bui:
""We besluiten iets, laten het dan even rusten en kijken wat er gebeurt. Als niemand dan herrie maakt en er geen opstand uitbreekt, omdat de meeste mensen sowieso niet begrijpen wat er besloten is, dan gaan we weer verder. Stap voor stap, tot er geen weg meer terug is."" (bron: Der Spiegel 1999)"Volgens die woorden van Juncker is opstand dus een reële verwachting. Misschien is de tijd die verwachting waar te maken dichterbij dan velen denken..." te laat slak...

Zie bijvoorbeeld wat er in Oekraïne gebeurt nu dit Blog heeft er uitgebreid over geschreven Stond al in EU grondwet, later herdoopt tot Verdrag van Lissabon. Was voor mij een van de vele redenen om NEE te stemmen in 2005. In 2005 toen de politiek en journalistiek (ook toen was al nauwelijks te zien was.
Terug naar de Oekraïne : waar kennelijk ongeveer 2000 onderdanen dood schieten volslagen redelijk is om de zaak onder de duim te houden. Oekraïne was /is de testcase voor de rest van de onder het EU-juk zuchtende bevolkingen?
En als die 2000 dood zijn (zal zo langzamerhand wel als Turkije erbij komt ) zal de grens wel worden opgeschoven, en is 10000 wellicht acceptabel, of 100000 of 1000000 of, enzovoorts. 


Ter informatie:
In 1870 is in Nederland de doodstraf afgeschaft, maar toen in 1940 de oorlog in ons land uitbrak, is deze doodstraf tijdelijk weer ingevoerd om de misdadige landverraders te berechten. Het ging in dit geval niet om “onschuldige burgers”, maar om mensen die moord en doodslag op hun geweten hadden, en die de nazi’s geholpen hadden met de Jodenvervolging. Toen de laatste landverrader in 1952 ter dood was gebracht, is in 1952 de doodstraf weer afgeschaft.

Maar dit kan weer ruim worden geïnterpreteerd in geval van een oproer of opstand.

In de Nederlandse Grondwet staat:
http://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j9vvihlf299q0sr/vgm7mnou84z2

In de Nederlandse Grondwet, artikel 3.a.c. valt te lezen: “De beroving van het leven wordt niet geacht in strijd met dit artikel te zijn geschied ingeval zij het gevolg is van het gebruik van geweld, dat absoluut noodzakelijk is, teneinde in overeenstemming met de wet een oproer of opstand te onderdrukken.”


Ook is het zo, dat de niet-EU landen Zwitserland, Noorwegen, en zelfs Rusland het EVRM hebben ondertekend: http://nl.wikipedia.org/wiki/Europees_Verdrag_voor_de_Rechten_van_de_Mens
Het enige land dat dit verdrag NIET heeft ondertekend, is Wit-Rusland, en niet geheel toevallig is dit dan ook de laatste dictatuur van Europa, een zeer gesloten land met gesloten grenzen, en waar de dictator Loekasjenko met harde hand regeert. 
Dat land is ook het enige land in Europa dat de doodstraf nog niet heeft afgeschaft: http://nl.wikipedia.org/wiki/Wit-Rusland

Maar bij de EU staat de doodstraf OFFICIEEL IN HUN Verdrag van Lissabon 
Het hanteren van deze zelfgemaakte “Wet” buiten een oorlogssituatie is pure moord! En is de vergelijking met extremistische landen in de wereld volledig van toepassing!  

EU-RICHTLIJN: BURGERS MOGEN WORDEN GEDOOD BIJ EEN OPROER OF OPSTAND/DEMONSTRATIE TEGEN DE EU-TOP!!

In het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM), waar Nederland sinds 1954 aan gebonden is, zijn de doodstraf (dus iemand doden op grond van een uitspraak van een rechter) en doden zonder vonnis toegestaan. Artikel 2 stelt dat eenieder recht op leven heeft, en dat daarop enkele uitzonderingen zijn. Een van de uitzonderingen is het doden teneinde een oproer of opstand te onderdrukken. In 1983 is middels Protocol 6 EVRM de doodstraf afgeschaft, behalve tijdens oorlog of onmiddellijke oorlogsdreiging.

In 2000 is het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie opgesteld, waarin de doodstraf wordt verworpen. De doodstraf tijdens oorlog of onmiddellijke oorlogsdreiging en het doden zonder vonnis komen in het Handvest niet aan de orde. 
In 2009 is het Handvest via het Verdrag van Lissabon geldend recht geworden in de EU. Daarbij is bepaald dat de reikwijdte van de rechten uit het Handvest (in dit geval dus het recht op leven) gelijk zijn aan de reikwijdte van de rechten uit het EVRM, waarin bij het recht op leven dus uitzonderingen gelden.
Voor het Handvest is een richtlijn opgesteld, die toegepast moet worden bij het uitleggen van de bepalingen. In deze richtlijn wordt gesteld, dat uit de teksten van bovengenoemde verdragen voortvloeit dat het doden zonder vonnis en de doodstraf bij oorlog en onmiddellijke oorlogsdreiging geldend recht zijn in de EU.

Uit lid 1 blijkt dat de doodstraf is toegestaan indien een rechter die oplegt. Uit lid 2 blijkt dat er drie situaties zijn waarin het ombrengen van iemand (dus zonder tussenkomst van een rechter) toegestaan is:
a. Jouw recht op zelfverdediging indien iemand jou van het leven wil beroven.
b. Een agent die iemand doodt bij een arrestatie of bij een uitbraak uit de gevangenis.
c. Een agent of militair die iemand doodt tijdens een oproer of opstand.
De laatste situatie is natuurlijk de meest cruciale in dit verband.

 Hier wordt gesteld dat de overheid, om een oproer of opstand te onderdrukken, het recht heeft mensen te doden. 

 Wat zijn de definities van oproer of opstand? Dat kan een demonstratie zijn tegen een EU-top in Den Haag, of een opstand van een deel van de bevolking tegen regeringsmaatregelen, zoals we die al in Griekenland en Spanje hebben gezien. 
Zelfs een reguliere staking van vrachtwagenchauffeurs zou wellicht al onder deze bepaling kunnen vallen. Kortom, hier wordt het doden van burgers door de overheid zonder tussenkomst van een rechter gelegitimeerd. http://nederlanduiteu.wordpress.com/het-recht-op-leven-meestal/
Hieraan meedoen is nu dus levensgevaarlijk! http://www.vrijspreker.nl/wp/2007/06/een-tweede-nederlandse-opstand-tegen-brussel/Tja, zo sterk is dus de invloed van de EU. In zowel onze grondwet als het EVRM zijn de bepalingen in 2003 aangepast naar de richtlijnen van de EU, die in 2000 al haar eigen handvest heeft opgesteld! 

Wij hadden in 1e instantie die bepaling over oproer en opstand er niet in staan, slechts bij oorlogsdreiging en dat zijn 2 heel verschillende dingen. Want het gaat hier niet om landverraad maar slechts zelfs om kritiek op de EU, die dus in de kiem moet worden gesmoord d.m.v. doodslag! 
“Vreedzame”demonstratie zijn geen gevaar voor de EU, maar eens komt de dag dat het “vreedzame” gaat veranderen, en dan is de vraag, wie trekt de grens! 
Wanneer wordt een demonstratie gezien als een gevaar voor de EU? Wij zullen dit binnenkort merken (Mark my words…)! 

NEE, ben heel duidelijk ANTI-EU. Het heeft ons enkelt verder de afgrond in gedraaid. En dit hebben ze van meet-af-aan geweten in Brussel en Den Haag..
  
Wij moeten als de donder van deze extreme dictatoriale Unie af!


Meanwhile in Spain:
Spain Exit Polls Show Podemos Overtaking PSOE
www.thespainreport.com...

Podemos, ultra links, steunt een volsraadpleging voor een onafhankelijk Catalonië, antikapitalistisch en eurosceptisch.

Ik kijk nu al uit naar de verkiezingsthema's van begin volgend jaar. 
Een one-issue partij met een stel huisdieren op de kieslijst kan 2/3 van de zetels halen als de juiste one-issue aansnijden.
 

Geen opmerkingen: