6/22/2016

Hilarisch: 31 overtuigende EU argumenten voor de EU

 
De kans op een ko­me­ten­re­gen op ons land neemt aan­zien­lijk toe als de EU ver­la­ten.

1    Een ver­e­nigd Eu­ro­pa zorgt voor vrede en wel­vaart.
2    De Eu­ro­pe­se Unie le­vert ons groei en banen.
3    We heb­ben de Eu­ro­pe­se Unie hard nodig voor onze vei­lig­heid.
4    Sa­men­wer­ken in Eu­ro­pa is de enige ma­nier om een sterk front te vor­men tegen groot­mach­ten Ame­ri­ka en China.
5    Zon­der de Eu­ro­pe­se Unie zou pre­si­dent Poe­tin over ons heen wal­sen.
6    Eu­ro­pa is de enige weg, we zien toch dat het werkt?
7    Een te­gen­stem bij het re­fe­ren­dum leidt on­ver­mij­de­lijk tot een con­ti­nen­ta­le cri­sis.
8    Zo­lang de Eu­ro­pe­se po­li­ti­ci en amb­te­na­ren ver­ga­de­ren, voe­ren ze in ieder geval geen oor­log.
9    Bij een nee-stem zet­ten we ons­zelf in Eu­ro­pa bui­ten­spel.
10    Een exit uit de EU zal grote eco­no­mi­sche re­per­cus­sies heb­ben.
11    De in­ter­ne markt heeft ons zo­veel op­ge­le­verd, maar liefst een maand­sa­la­ris.
12    Als u straks tegen stemt, zwem­men er straks de kro­ko­dil­len in de Theems.
13    Bij een nee gaat het licht uit.
(fot
14    De kans op een ko­me­ten­re­gen op ons land neemt aan­zien­lijk toe als de EU ver­la­ten.
15    Een stem tegen de EU, is trek­ken aan de vin­ger aan de lange arm van Er­do­gan.
16    De euro heeft ons zo­veel op­ge­le­verd, maar liefst een week­sa­la­ris.

17 Zonder de EU zouden we geteisterd worden door terreuraanslagen.
18 De risico’s van een aanval van piraten op de haven van Rotterdam zijn zonder de EU aanzienlijk.
19 Bij een nee krijgen we weer oorlog in Europa.
20 Bij een einde van de EU krijgen we een inval van chloorkippen.
21 In ons eentje beginnen we niks tegen een buitenaardse invasie.
22Zonder de EU gaan we weer hiërogliefen beitelen.
23 Als de EU ophoudt te bestaan, breekt de builenpest uit.
24 Zonder de Europese Unie spreken we hier binnen één generatie allemaal Russisch.
25 Als we stoppen met de Europese samenwerking gaat het kikkers regenen.
26 Zonder de Europese samenwerking zouden we nu niet de meest innovatieve en meest concurrerende economie ter wereld hebben gehad.
27 Als we de EU niet hadden, wie zou zich dan nog druk maken over kromme bananen en smerige olijfflesjes in restaurants?
28 Bij een stem tegen de EU zullen alle biertjes doodslaan.
29 Het einde van de Europese samenwerking leidt onherroepelijk tot een chronisch tekort aan borrelnootjes.
30 Zonder de EU zouden we ons nog per paard en wagen verplaatsen.
31 Een nee leidt tot het einde van de westerse beschaving.
17    Zonder de EU zouden we geteisterd worden door terreuraanslagen.
18    De risico’s van een aanval van piraten op de haven van Rotterdam zijn zonder de EU aanzienlijk.
19    Bij een nee krijgen we weer oorlog in Europa.
20    Bij een einde van de EU krijgen we een inval van chloorkippen.
21    In ons eentje beginnen we niks tegen een buitenaardse invasie.
22    Zonder de EU gaan we weer hiërogliefen beitelen.
23    Als de EU ophoudt te bestaan, breekt de builenpest uit.
24    Zonder de Europese Unie spreken we hier binnen één generatie allemaal Russisch.
25   Als we stoppen met de Europese samenwerking gaat het kikkers regenen.
26    Zonder de Europese samenwerking zouden we nu niet de meest innovatieve en meest concurrerende economie ter wereld hebben gehad.
27    Als we de EU niet hadden, wie zou zich dan nog druk maken over kromme bananen en smerige olijfflesjes in restaurants?
28    Bij een stem tegen de EU zullen alle biertjes doodslaan.
29    Het einde van de Europese samenwerking leidt onherroepelijk tot een chronisch tekort aan borrelnootjes.
30    Zonder de EU zouden we ons nog per paard en wagen verplaatsen.
31    Een nee leidt tot het einde van de westerse beschaving.


BRON DFT

Geen opmerkingen: