6/28/2016

De opkomst en ondergang van Versailles

Lodewijk XVI de Zonnekoning was niet bij machte om ook maar iets te veranderen in zijn land. Hij was in feite machteloos! (EU ook)

Hij wilde de adel, de 1%, belasting laten betalen, maar dat lukte niet. 
Hij probeerde bezuinigingen, hielp niet. 
Hij probeerde leningen om oorlog te voeren, hielp niet. 

De analogie met de huidige tijd lijkt me duidelijk, maar als ze nu een oorlog proberen, dan weten ze al hoe dat afloopt: einde verhaal!
De oplossing zou inderdaad zijn geweest om rijken belasting te laten betalen. 

Zij die vroeger weigerden en het resultaat was: kop eraf! Je geld, of leven? 
Blijf van mijn geld af! En als hun kop rolt, riep men HOPLA!Versailles is een paleis van adembenemende schoonheid, omringd door tuinen vol beelden, waterpartijen en fonteinen. 

Wie er ooit is geweest, zal er graag nogmaals een kijkje nemen, of er in elk geval een goede herinnering aan bewaren. Het paleis is gebouwd onder Lodewijk XIV (1643-1715), die de Zonnekoning werd genoemd. 
Hij omringde zich op Versailles met alle edelen van Frankrijk, zij waren verplicht om te verblijven aan het hof. Hij werd opgevolgd door zijn 5 jaar oude kleinzoon Lodewijk XV (1715-1774). 

Ook deze koning werd opgevolgd door een kleinzoon, Lodewijk XVI (1774-1792), maar dat liep niet goed af. In 1789 begon de Franse Revolutie en de hele adel onderging hetzelfde lot: kop eraf!
De decadentie van de adel leidde weliswaar tot een grote schoonheid, maar de kloof tussen arm en rijk werd steeds breder. Seksuele perversie vierde hoogtij, terwijl de bevolking honger leed. Oorlogen werden gevoerd om het prestige, ze kostten veel geld en leverden niets op. De gewone burgers betaalden belasting, maar de adel en de clerus waren daarvan vrijgesteld. In Versailles werd feest gevierd, in de straten van Parijs werden pamfletten verspreid met protesten. Pogingen van Lodewijk XVI om een belasting voor de adel in te stellen, mislukten. 

De schatkist was leeg en er werden grote bedragen geleend van de bankiers. Op een dag liep dat niet goed af.

Er zijn natuurlijk wel analogieën met deze tijd, waarin de 1% steeds rijker wordt, terwijl de bevolking verarmt. Het verschil is, dat die 1% niet allemaal op een kluitje rondhangt rond een koning. De huidige geld-adel is vrijwel anoniem. Het grote geld verschuilt zich, in plaats van openlijk samen te komen om feest te vieren. De hedendaagse rijken hebben nauwelijks een gezicht en zijn daardoor vrijwel ongrijpbaar. Maar er zijn ook overeenkomsten: seksuele perversie, overmatige luxe en een absoluut gebrek aan gevoel voor verantwoordelijkheid.

De volgende driedelige documentaire: The Rise and Fall of Versailles is ooit uitgezonden door SBS en daarna in een kortere vorm door de BBC. 

De langere versie verdwijnt af en toe van YouTube, daarom hieronder de kortere versie door de BBC. De documentaire is schitterend, met prachtige beelden van Versailles en fraaie kostuums. Daarbij is hij ook nog informatief over de adel en de politiek in de 18e eeuw die voorafging aan de Franse Revolutie.

The Rise and Fall of Versailles 1 duurt 53 minuten.
The Rise and Fall of Versailles 2 duurt 53 minuten.

The Rise and Fall of Versailles 3
Share and Enjoy:
Geen opmerkingen: