5/30/2016

VOTE BREXIT ! Leave the European Union!!

The EU membership is too expensive for all of us!!

topiczegermans.jpeg 

Last Whites of the East End Documentary 2016
TORIES PRO BREXIT: CHRIS GRAYLING

De Britse Tory Chris Grayling, Leader van het Lagerhuis  en oud-minister, heeft  drie belangrijke argumenten om de EU te verlaten:
  1. Marginalisering: De Britten hebben net zoals de Denen bedongen dat ze niet verplicht kunnen worden toe te treden tot de Eurozone en dat willen ze ook niet. Dat betekent dat er in de komende jaren 26 Euro landen zullen zijn. Daardoor wordt de positie van Engeland gemarginaliseerd. Dat zal nog sterker zijn als er in die tussentijd – zoals de plannen zijn – ook nog een extra Euro-parlement wordt ingesteld. Overigens hebben de Euro-landen thans al de meerderheid in de Raad.
  2. Soevereiniteitsverlies: Naar de mening van Grayling is het niet mogelijk om een gezamenlijke monetaire politiek te voeren zonder dat die gebaseerd is op totale politieke, economische, financiële en fiscale integratie. Ook volgens het Rapport van de Vijf Presidenten (waartoe ook PvdA’er Dijsselbloem behoort) zal die verdere integratie en het opgeven van soevereiniteit snel moeten gebeuren “Completing Europe’s Economic and Monetary Union”. Dat verreikende rapport werd deze zomer gepubliceerd toen ‘iedereen’ met verlof was. )1 . Maar Grayling wil geen verdere integratie omdat dan de soevereiniteit van het V.K. nog verder wordt ingeperkt. 
  3. Overbevolking: De  verplichtingen om andere EU burgers toe te laten, drukken momenteel zwaar op de Britse infrastructuur. Normale immigratie zoals vroeger voor mensen die een baan hebben is prima, maar  momenteel zijn er gewoon geen extra woningen, scholen, ziekenhuizen en banen beschikbaar. Men realiseert zich vaak niet dat het V.K. kleiner is dan Frankrijk en nu al drie keer dichter is bevolkt . Het V.K. is gewoonweg niet in staat om de komende jaren de voorspelde miljoenen EU immigranten op te nemen, want  immigratie uit de Commonwealth zal ook doorgaan.
Verder benadrukt  Grayling dat voorstanders van Brexit uiteraard goede vrienden willen blijven met de mensen en de landen op het continent en uiteraard zal blijven samenwerken in bv de terroristenbestrijding. Grayling is ervan overtuigd dat het V.K. geen probleem zal hebben om  nieuwe handelsakkoorden te sluiten, inclusief met de EU want de Franse boeren zijn bepaald niet de enigen die afhankelijk zijn van de Britse afzetmarkt: op de Britse eilanden importeert men immers veel meer van het continent dan omgekeerd. En bovendien blijkt dat Zwitserland veel succesvoller is in het sluiten van handelsovereenkomsten dan de EU.

In de vragenronde zei Chris Grayling nog dat men zich geen zorgen behoeft te maken over een tweespalt in de Britse natie: de meningen liggen nl vaak niet extreem zwart-wit doch genuanceerd dicht bij het midden. )2.
En als door een Britse Brexit de Schotten opnieuw een referendum zouden willen en stemmen om wel lid te zijn van de EU, dan zij dat zo.
Eigenlijk is de centrale vraag die Britten zich moeten stellen: als we nog geen lid zouden zijn van de EU zouden we dan vandaag willen toetreden en dus onze soevereiniteit willen opgeven ? Nee, want de toekomstvisie van de federalisten strookt helemaal niet met de Britse mentaliteit om soeverein te zijn in eigen land, en bovendien is tegenwoordig de EU ook al helemaal niet meer de EU die de Britten voor ogen stond toen men in 1973 besloot tot toetreding. En dus is er maar een optie: Brexit.Fuck the EU!!Bij alle Britse kranten, zelfs linkse al-Guardian zijn de leavers in zo'n overweldigende meerderheid dat een winst voor remain maar een ding kan betekenen: massale fraude zoals bij Oostenrijk!!!

Want de peilingen worden gemanipuleerd ten gunste van remain. Op die manier kan er makkelijker fraude worden gepleegd


 


Geen opmerkingen: