4/05/2016

Referendum: Een ‘JA’ is een ‘ EU leger dat specifiek tegen Rusland gericht zal zijn.

dat zelf al jaren steeds sterkere fascistische trekken heeft gekregen door tal van verdragen en afspraken aan zijn laars te lappen, en de wensen en belangen van de Europese burgers volledig te negeren. Referendum: Ruttes ‘JA’ stem leidt tot door VS gewilde oorlog met Rusland
Overmorgen mogen wij in een referendum aangeven of we voor of tegen het EU-associatieverdrag met Oekraïne zijn. Premier Mark Rutte zei weliswaar dat Oekraïne ‘nooit lid mag worden van de EU’, maar zoals bekend heeft hij er een handje van om zijn beloftes weer even snel te breken, en daarbij het argument te gebruiken ‘dat de situatie nu eenmaal is veranderd.’

Ook vond Rutte dat we Putin niet zijn zin moeten geven met een ‘NEE’ stem

 Een ‘JA” stem is echter een ‘JA’ tegen een illegale fascistische staatsgreep, die de CIA met instemming en hulp van de EU opzette tegen de wettig gekozen regering in Kiev. Vervolgens werd er een marionettenregime geïnstalleerd dat geen gelegenheid onbenut liet om te proberen een oorlog tussen de NAVO en Rusland uit te lokken.

Een ‘JA’ is tevens wel degelijk een ‘JA’ tegen een toekomstig EU-lidmaatschap van Oekraïne, zoals oud Europees president Herman van Rompuy in 2013 letterlijk beloofde. Ook Junckers voorganger Barroso stelde dat de toekomst van Oekraïne in de EU ligt.


Een ‘JA’ is ook een ‘JA’ tegen een door de Amerikanen gewilde oorlog met Rusland, 
die in Europa zal worden uitgevochten, en ons continent verwoest zal achterlaten. 

Daarmee zal de VS in één klap de EU als grootste economische concurrent uitschakelen, zodat het almaar wankeler wordende dollar imperium overeind kan worden gehouden.

Amerika probeert militair conflict uit te lokken met steeds meer  NAVO basispunten rondom Rusland.

Rusland wordt vrijwe volledig omsingeld door Amerikaanse- en NAVO bases. Desondanks stellen de Westerse politici en media Rusland als agressor voor.VS wil pertinent geen vrede en samenwerking tussen Europa en Rusland
President Putin en tal van andere hoge Russische officials benadrukken al jaren het liefst een vreedzame en vruchtbare samenwerking met Europa aan te gaan, en samen het voormalige Oostblok op te bouwen, wat voor alle partijen zeer lucratief zou zijn. Die oproepen waren echter preken voor de doven, want Rusland zou en moest nu eenmaal weer de vijand worden, zo had de elite in Washington en Brussel besloten.

En dus begonnen de Amerikanen en Britten hun militaire aanwezigheid in Oost Europa op te bouwen, waarmee ze zelf de fictieve Russische ‘bedreiging’ in het leven riepen. 
In 2014 kondigde de NAVO aan om in de toekomst permanent een aanzienlijke militaire macht in het voormalige Oostblok te houden, wat een directe breuk was met alle beloften die het Westen ooit aan het Kremlin deed. 
Ondertussen werkt de Europese Commissie stug door aan het uitwerken van het voorstel van president Juncker om een gezamenlijk Europees leger op te richten, dat specifiek tegen Rusland gericht zal zijn.  

Russische generaal: Amerika probeert militair conflict uit te lokken
Daar kon men het stationeren van steeds meer Westerse troepen, vliegtuigen en tanks pal aan de eigen grenzen als niets anders dan een agressieve militaire dreiging opvatten, waar een reactie op noodzakelijk was om de veiligheid van het Russische thuisland niet in gevaar te brengen. 
Zo werden er Iskander korteafstandsraketten die kernkoppen kunnen vervoeren in de nabijheid van Polen en de Baltische staten geplaatst.

De Amerikanen sturen nu een tankbrigade met 250 tanks, 1700 andere (pantser)voertuigen, houwitsers en 4000 soldaten naar Oost Europa, wat een flagrante schending is van een verdrag dat de NAVO in 1997 met Rusland sloot. De Russische kolonel-generaal Leonid Ivashov, president van het International Centre of Geopolitical Analyses, concludeert daarom dat ‘de VS er alles aan doet om een gewapend conflict tussen Rusland en Europa te provoceren. Nadat Rusland in botsing komt met Europa, zullen de Amerikanen in de tweede fase gaan meedoen, zogenaamd om hun NAVO partners te redden.’

De regering Obama beweert dat het noodzakelijk is om met Amerikaanse troepen in Oost Europa ‘klaar te zijn voor de Russische agressie’. Generaal Ivashov: ‘Maar waarom verdedigt de VS Europa niet tegen de toestroom van terroristen, migranten en vluchtelingen? Integendeel, dit veroorzaken zij nu juist allemaal. De NAVO is geen bewaker van de veiligheid van de Europese landen, maar een agressief werktuig.’ 

Het Westerse demoniseren van Rusland  
en diens president Vladimir Putin, alsmede het aanvallen van de Russische veiligheidsbelangen in bijvoorbeeld Oekraïne, gaat onverminderd verder. 
Zo werd Putin gisteren expliciet genoemd in berichten over de ‘Panama Papers’, en dat terwijl er geen direct bewijs tegen hem is, en er tal van andere prominente Europese verdachten zijn.
Geen opmerkingen: