4/05/2016

EU en de chemische industrie -Schaliegas in de Oekraïne...

Bijna driekwart eeuw lang werd de wereld verteld dat de Tweede Wereldoorlog uitsluitend werd veroorzaakt door Adolf Hitler en zijn NAZI- aanhang. 

In het boek: ´NAZI-achtergronden van de EU´ laten de auteurs Paul Anthony Taylor, August Kowalszyk (Auschwitz overlevende) en de wetenschappers Aleksandra Niedzwiecki en Matthias Rath zien dat de Tweede Wereldoorlog een veroveringsoorlog was ten gunste van het chemie-, olie- en farmaceutische kartel......

  
Dr. Rath WO2-  EU Politiek Perspectief "NOG" leven we in een tijd van openheid!
Natuurlijk wilt de Gevestigde Orde dit voorkomen.
Heeft u vragen omtrent dit onderwerp: http://www.wiki-rath.org/

In deze manifestatie op 13 maart 2012 in Berlijn roept Dr. Rath de mensen in Duitsland en Europa op, verantwoording te nemen.


Het is een oproep, gemeenschappelijk een democratisch Europa voor mensen en door mensen op te bouwen -- en een nieuwe, op genezing en voorkoming van ziekten gebaseerde gezondheidswetenschap. De nu verkrijgbare wetenschappelijk onderzoeksresultaten over natuurlijke geneesmiddelen maken duidelijk, dat deze medicijnen talrijke volksziekten met een behoorlijk aandeel terugdringen kan. 
Echter dezeWereld zonder ziekte" wordt ons niet gegund -- omdat al deze ziekten voor de Pharma-Industrie een miljardenmarkt is. Willen wij deze wereld zonder ziektes voor ons en onze kinderen, dan moeten wij ons verenigen. Nu!

Op 13 November 2007, was in voormalig concentratiekamp Auschwitz een historisch event.Op deze plaats waar een van de grootste misdaden tegen de mensheid werden begaan, riepen de overlevers van het kamp op tot een Europa van en voor het volk met in het achterhoofd de dubieuze rol van het olie en drugs kartel tijdens de Tweede wereldoorlog. 

Daarnaast, overhandigden zij de "Relay of Life" award aan Dr. Rath en zijn team met het mandaat om de boodschap door te geven: "Never again!" aan de volgende generatie. Dr. Rath's toespraak, bij het accepteren van deze award, kun je vinden hier: http://www.relay-of-life.org/speech/s...Schaliegas: geheim achter de Oekraïne crisis.
IG Farben als voorbeeld http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/ig-farben-in  

"Adolf Hitler slaagde er in relatief korte tijd in één van de sterkste legers ter wereld te creëren. Dit was hem echter nooit gelukt wanneer hij geen steun kreeg van een aantal van de belangrijkste industriëlen uit het land. Financiële en materiële steun stelden Hitler in de jaren dertig in staat grootschalige propaganda te voeren en dit later om te zetten in de praktische uitvoering ervan. IG Farben was in die tijd het grootste Duitse bedrijf en het derde grootste van de wereld. De industriële gigant had nauwe banden met het naziregime en oefende directe invloed uit in kamp Auschwitz.
De eigendomsrechten van kamp Auschwitz waren in handen van IG Farben. Het faciliteerde naziregime.
Het bedrijf, evenals de wetenschappers werden nadien als oorlogsbuit door de geallieerden in beslag genomen."


Merkel is de volgende pion vanuit de chemische industrie die naar voren geschoven is

Lang durfden Europese politici de winning van schaliegas niet te bespreken. Nu Amerika heeft laten zien hoe het land de vruchten plukt van schaliegaswinning, wil ook Europa een graantje meepikken. En het toeval wil dat Oekraïne, het oostelijke deel om precies te zijn, beschikt over grote voorraden, zogezegd de graanschuur van Europa.


Honger als machtsmiddel.
Oekraïne DEAL:-http://www.hpdetijd.nl/2014-09-14/schaliegas-geh …

Door het gewapende - GEO- conflict in Oost-Oekraïne worden anderhalf miljoen mensen met hongersnood bedreigd. 
Het inmiddels twee jaar durende conflict vormt een acuut voedselprobleem voor ongeveer 300.000 mensen. 
Dat heeft het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP) dinsdag in de Oekraïense hoofdstad Kiev bekendgemaakt.
Precies volgens de planning van de EU...

Crepeer een probleem en werp jezelf op als redder 
(laat het land bloeden voor de miljarden injecties waar het volk niets van ziet en zorg dat de multinationals vrij spel krijgen) Geen opmerkingen: