10/13/2015

Paus pleit in VS voor globalisering en immigratie en bidt opnieuw tot Allah

Paus werkt in VS verder aan oprichting één-wereldreligie – Belangrijke Amerikaanse imam: ‘Deze paus is onze paus’

 De leider van de Rooms-Katholieke Kerk profileert zich steeds duidelijker als iemand die gelooft dat alle religies dezelfde god aanbidden.
 
Zoals verwacht heeft Franciscus, de eerste Jezuïtische paus, zich afgelopen weekend in de VS achter de Nieuwe Wereld Orde doelstellingen geschaard door te pleiten voor meer globalisering, meer immigratie en meer maatregelen tegen de zogenaamde ‘klimaatverandering’. 

Tot zover bracht hij feitelijk niets nieuws. 
Wat de meeste media over het hoofd zagen was zijn reactie op het drama in Mekka, waar minstens 770 moslims omkwamen tijdens de jaarlijkse Hadj. ‘Ik verenig mijzelf met jullie allen. Een gebed tot almachtige god, all merciful.’ De term ‘geheel (of meest) genadig(e)’ is een van de bekendste titels waarmee de moslimgod Allah in de Koran wordt aangesproken. Franciscus bevestigde daarmee opnieuw dat hij de belangrijkste kracht is achter de oprichting van een één-wereld religie.

Woorden over het kruis uit hun verband
Wereldwijd reageerden veel christenen geschokt toen de paus in de St.Patrick kathedraal in Manhattan zei dat ‘we ons moeten herinneren dat wij volgelingen van Jezus Christus zijn, en zijn leven menselijkerwijs gesproken in een mislukking eindigde, de mislukking van het kruis.’

Deze woorden werden echter uit hun verband gerukt. Wat de paus zei, namelijk ‘menselijkerwijs gesproken’, klopt: toen Jezus aan het kruis hing kraaiden zijn vijanden –zowel menselijke als duivelse- victorie, omdat ze dachten dat ze hadden gewonnen. Zijn volgelingen waren verslagen, omdat ze inderdaad dachten dat Jezus’ missie was mislukt. 
Toen Jezus op de derde dag opstond uit de dood bleek zijn ‘mislukking’, zijn ‘nederlaag’ aan het kruis, echter de grootste overwinning te zijn geweest. Dat was wat Franciscus bedoelde.

Paus bidt openlijk tot Allah
Het écht schokkende wat de paus in de kathedraal zei werd vreemd genoeg amper opgemerkt. Dat hij zijn medeleven betoonde aan ‘zijn moslim broeders en zusters’ kan nog worden begrepen, net als het overbrengen van ‘zijn groeten terwijl zij het offerfeest vieren’. Maar toen kwam het: ‘Mijn gevoelens van nabijheid tijdens deze tragedie die ze in Mekka hebben geleden. Op dit moment verzeker ik hen voor hen te bidden. Ik verenig mezelf met jullie allen. Een gebed tot almighty god, all merciful.’
Deze term is een van de bekendste aanspreektitels van Allah. Franciscus liet hiermee ondubbelzinnig blijken dat hij daadwerkelijk denkt dat de christenen en moslims een en dezelfde god aanbidden, dat de God van de Bijbel dezelfde is als Allah uit de Koran.

Islamitische versie van Jezus enkel een profeet
Hoe er in de islam écht over christenen en Jezus Christus wordt gedacht behoeft gezien de uitroeiingsoorlog van jihadgroepen zoals ISIS en Boko Haram, maar ook de onderdrukking van het christendom in tal van moslimlanden zoals Saudi Arabië en Pakistan, geen uitleg. 
En wat Jezus betreft, ‘Issa’ in de islam: 
die is in hun ogen enkel een van de profeten die minder is dan Mohammed, en die volgens velen van hen straks als helper van de Mahdi, de moslim messias, zal terugkeren om de hele wereld te onderwerpen aan de islam.

Basis christelijk evangelie is grootste
godslastering in islam
Dat Jezus de Zoon van God was, ‘God in het vlees’, aan het kruis stierf en weer opstond uit de dood –de basis van het evangelie- wordt niet alleen fel ontkend in de islam, maar is in de ogen van moslims zelfs de ergst mogelijke godslastering (‘shirk’). De ontkenning van dit evangelie is volgens de Bijbel echter hèt kenmerk van (de) ‘antichrist’, en heeft eeuwige verwerping tot gevolg. Groter kan het verschil tussen het christendom en de islam dus niet zijn, maar klaarblijkelijk is dat in Franciscus’ ogen geen enkel bezwaar om een gebed tot hun god uit te spreken.

Franciscus bad in Istanbul al eerder tot Allah
Overigens was het niet voor het eerst dat Franciscus zich publiekelijk rechtstreeks tot Allah wendde. 
Tijdens zijn bezoek aan de Turkse stad Istanbul eind vorig jaar boog de paus in de Blauwe Moskee tijdens het gebed van de grote mufti Rahmi Yaran tot Allah eveneens zijn hoofd richting Mekka.

Intergeloof-ceremonie
Gedurende de ‘intergeloof’ceremonie op 25 september bij het ‘Ground Zero’ (9/11) gedenkteken werd de paus bijgestaan door onder andere de New Yorkse bisschop James Massa, nationaal pleitbezorger voor toenadering tussen de religies; de Joodse rabbi Ellito Cosgrove, lid van de Council on Foreign Relations, en de Grieks-Orthodoxe aartsdiocees van Amerika, aartsbisschop Demetrios, die opviel vanwege zijn afstandelijke en volgens sommigen zelfs kille houding tegenover Franciscus.

In zijn toespraak waarschuwde de paus weliswaar voor ‘ideologisch extremisme’ en ‘religieus fundamentalisme’, maar waakte hij ervoor om ook maar één keer het woord islam in de mond te nemen. Een week voor zijn reis naar Amerika had Franciscus nog de vrees geuit dat ‘ISIS Europa kan infiltreren door zich te verbergen onder de tienduizenden vluchtelingen uit Syrië en Libië’ (2).

Imam: ‘Deze paus is onze paus’
Kort voor het historische bezoek van de paus aan de VS verklaarde moslim imam Sayyid M. Syeed dat ‘ook veel Amerikaanse moslims opgewonden zijn over Franciscus’ eerste bezoek aan de VS... Zijn bezoek is zelfs belangrijker voor moslims dan voor katholieken, want deze paus is onze paus.’

Op de site van het Vaticaan is het officiële katholieke geloofsartikel (clausule 16) terug te vinden, waar staat dat ‘het verlossingplan ook degenen die de Schepper erkennen omvat, in die eerste plaats de moslims, die het geloof van Abraham belijden en samen met ons de enige en barmhartige God aanbidden, die op de jongste dag de mensheid zal oordelen.’ (3)

Één-wereldreligie?
Of het al zover is dat de lang verwachte –en vooral door christenen gevreesde- één-wereldreligie onder leiding van de paus nu echt is geboren, valt moeilijk te zeggen. 
De bovengenoemde gebeurtenissen en uitspraken tonen echter aan dat leiders van diverse religies, en vooral die in het Vaticaan, hier hard naartoe werken.

Bron:  Xander
(1) Infowars
(2) World Net Daily
(3) Vatican 

Geen opmerkingen: