10/08/2015

Europa pleegt door Duitsland collectief zelfmoord.

De mystieke verlate zelfmoord van het Duitse volk,

maxresdefaultDoor Joost Niemöller
De laatste column van arabist Hans Jansen voor Geenstijl, heette ‘Vervanging’ en ging over de omvolking van Europa. Hij schreef het stukje enkele dagen voor hij overleed.
In de woorden van Jansen:
(-) Bedoeld of onbedoeld leidt de massamigratie naar Europa tot het vervangen van de bevolking(-).
Demografie en etniciteit is de essentie van de discussie, en juist dat is dan ook tegelijk het grote taboe. Wie de bevolking van Afrika overzet naar Europa verandert Europa in Afrika met Europese decorstukken. Op den duur zullen ook die decorstukken verdwijnen en zien we in Europa dezelfde kaalslag ontstaan als in al die Afrikaanse steden waar de laatste koloniale huizen wegrotten en veranderen in de wrede chaos van de urban jungle. Wie de bevolking van het Midden Oosten overplaatst naar Europa, verandert Europa in een islamitische kolonie. Maar dat mag niet openlijk zo benoemd worden. Want wie over etniciteit spreekt, die heet een ‘racist.’
Dat proces van demografische vervanging, en dus van de ondergraving van de Europese beschaving, is al tientallen jaren gaande. Maar nu gaat het ineens absurd snel. We zien deze versnelling plaatsvinden in het hart van de Europese beschaving en in de motor van de Europese economie. Duitsland.

De stroom wordt aangedreven door een valse sentimentele verdwazing in de media, waarin eindeloos gerept wordt over verdronken kinderen op stranden en reddingsacties die daardoor nodig zouden zijn. 

Hiermee wordt de Europese bevolking klaargestoomd voor de opvang van ‘vluchtelingen’ die dat in werkelijkheid helemaal niet zijn. Kijken we naar de officiële cijfers, dan blijkt het maar in twintig procent van de gevallen te gaan om de zo vaak genoemde Syrische vluchtelingen. 

Althans om mensen die daar oorspronkelijk vandaan zouden komen, en die misschien al vele jaren in Turkije, Libanon of Jordanië verblijven. Althans om mensen die er op de een of andere manier in geslaagd zijn om over een Syrisch paspoort te beschikken.
Kijken we naar de echte staatjes, dan zien we dat het overgrote deel komt uit Balkanlanden waar geen sprake is van enige vluchtelingensituatie, zoals Kosovo, Albanië, Servië, maar ook Oekraïne, of uit moslimlanden die niet in aanmerking komen voor asielstatus, zoals Afghanistan en Pakistan, of uit Irak, Somalië, Eritrea (wat daar aan de hand zou zijn werd nooit duidelijk).
Het zijn geen vluchtelingen. Dat ziet iedereen. 

Maar de mythe van de vluchtelingen wordt hoog gehouden om de omvolking aan te jagen.
En waar willen ze heen? Vooral naar Duitsland. En waarom dan wel? Waarom niet naar Oostenrijk? Niet naar Hongarije? Niet naar Roemenië, Griekenland, Bulgarije?

Dat is niet zo mysterieus als het lijkt. Duitsland wordt door de mensensmokkelaars aangewezen als het land van ‘Mamma Merkel’ die heeft verklaard dat de Dublinverordering niet meer opgaat voor Syriërs, en dat iedereen die zegt Syriër te zijn met open armen wordt ontvangen. Alle ‘vluchtelingen’ houden nu van Merkel. En mamma Merkel houdt van iedereen. Behalve van de Duitsers.
Andere EU landen zijn nog wat guller met het rondstrooien van asielstatussen, maar van die landen is Duitsland het grootste:
Germany approved fewer than half (43.5%) of the asylum applications it processed in the first half of this year, putting it in the middle of the pack in terms of acceptance rates among European countries. The highest acceptance rates generally were in smaller countries, particularly the Scandinavian nations (Denmark, 85.2%; Sweden, 74.2%; Norway, 72.5%), while the lowest rates were all in former Soviet bloc nations (Latvia, 8.3%; Hungary, 12.3%; Poland, 14.6%).

Wie weet te claimen uit Syrië te komen, heeft de grootste kans op een papiertje dat definitief toegang geeft tot de Duitse verzorgingsstaat, namelijk meer dan negentig procent.
 Merkel sluit de moslimmannen in haar armen die haar zullen onderwerpen. Dat gaat tegen alle wetten van het leven in. 

Het is spookachtig, dramatisch, maar bovenal geheimzinnig.
Haar beslissing om iedereen binnen te laten was het zelfmoordbriefje. (Zie deze video.)
Een nu of nooit gevoel heeft zich meester gemaakt van massa’s mensen die onderweg zijn naar Europa.
Ze komen. En komen. En komen.

Met z’n hoevelen komen ze? 
In een poging om tot schijnzekerheden te komen, worden er getallen genoemd. Dat waren getallen waarvan we enkele weken al steil van achterover sloegen. En nu lijkt het erop dat we die getallen naar boven toe moeten bijstellen.

Niet de eerder voorspelde 900.000, maar nu ineens anderhalf miljoen. Daar kun je dan weer een som op loslaten aangaande gezinsuitbreiding, dus te vermenigvuldigen met vier tot negen. De Duitse regering heeft nu dit getal ontkend, maar het bestaan van het geheime rapport waarin het genoemd werd niet. 

Ondertussen zijn er allerlei verwarrende discussies ontbrand over hoeveel ‘vluchtelingen’ er nu eigenlijk wel verwacht kunnen worden. Discussies met geen ander doel dan nog meer zand in de ogen te strooien.

Laten we voor het gemak dat getal even aanhouden. Over welke verhoudingen hebben we het dan? Momenteel leven er zo’n drie miljoen slecht geïntegreerde Turken in Duitsland. 

In totaal leven er zo’n 8,2 miljoen allochtonen in Duitsland. De grootste recente toename is uit Roemenië en Bulgarije.
Duitsland heeft zo’n tachtig miljoen inwoners, dus we hebben het al over tien procent vreemdelingen die het niet goed voor hebben met Duitsland.

Wat komt daarbij alleen al op korte termijn? Wanneer we die anderhalf miljoen met zes vermenigvuldigen, zien we dat er al snel tien procent bij komt. 
Binnen een half jaar kan Duitsland dus twintig procent vreemdelingen moeten herbergen. Mensen die de taal niet spreken. Die met elkaar in strijd zijn. (De gewelddadige toestanden in de opvangkampen zijn nu al mensonterend.) Die zich over zullen geven aan misdaad, aan het verkrachten van vrouwen, aan het opleggen van islamnormen. 

Of die al bezig zijn met het beramen van aanslagen. Want de Duitse geheime dienst waarschuwde er al voor dat er driftig onder hen geworven wordt door salafisten. Ook de Duitse politie wordt zonder enig respect door de migrantenhorden aangepakt, zo blijkt uit een vandaag verschenen boek.

Over de kosten die deze mensengolven met zich mee gaan brengen wordt nog niet echt openlijk gesproken. 
In Oostenrijk circuleren in ambtelijke kringen berekeningen die in de tientallen miljarden lopen. Dat kunnen we dan dus voor Duitsland vertienvoudigen. 
En dat terwijl in Duitsland nu al een gigantisch tekort aan huizen dreigt voor alleen al de oorspronkelijke Duitse bevolking. Die moeten dan maar op straat gaan slapen.

Het wordt goddomme eens tijd  
dat de Duitsers terugslaan. Maar dat gebeurt maar niet. De Duitsers lijken verlamd door hun eigen zelfhaat.

Het is een vorm van destructieve massapsychose, die op een of ander mysterieuze wijze verband lijkt te hebben met het naziverleden. En daarmee met de aard van het Duitse volk zelf.

Duitsers durven nu niet meer op te staan voor zichzelf. 

Durven geen geboortepolitiek meer te voeren om meer Duitsers voor te brengen. Alles is besmet en bezoedeld door de ellende die Hitler aanrichtte. 

En dat natuurlijk door de Duitsers zelf is opgeroepen. Waar Hitler er uiteindelijk net niet in slaagde om het land met hem zelfmoord te laten plegen, daar lijkt het Duitse volk dit nu in een langzaam proces wel te willen doen. 

Door uitsterving en door omvolking
Een proces dat al werd omschreven in een boek dat een bestseller werd in Duitsland: Deutschland schafft sich ab, van Thilo Sarrazin. (PDF)
Dat zo’n boek zo’n bestseller werd, bewijst trouwens wel dat het besef over de gaande ineenstorting er in Duitsland weldegelijk is. Maar dat besef wordt niet in daden omgezet.
Het Duitse volk verdwijnt.
Islamisten ondergraven de laatste resten Duitse cultuur.
Iedereen schudt zijn hoofd.
Maar het lijkt niet anders te kunnen. Het lijkt de noodlottige loop van de tijd te zijn.
Zo wordt dat althans aangevoeld. Want het alternatief zou weer Hitler zijn.

Duitse columnisten in de Main Stream Pers blijven ondertussen doodgemoederd kletsen dat het land al die vreemden met hun vreemde culturen en hun onmogelijkheid om de Duitse economie overeind te houden, nodig zijn tegen de vergrijzing.

Of er worden sprookjes in verspreid over aangepaste Nigerianen die in een Duits koor meezingen.  
Alles om het Duitse volk nog verder in de modder te drukken met de eigen mediapropaganda. 

Het is pure zelfvernedering waaraan de Duitsers zich laven. Wentelen in een niet te stelpen schuldgevoel.


En Mamma Merkel, de vrouw die de ineenstorting van Duitsland op haar geweten heeft, is nu genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede. Welke duivelse krachten liggen hieraan ten grondslag? 

Is dit de kanselier die de Duitsers wilden? Deze kanselier van de ondergang?

Dit alles is zwarter dan te bevatten lijkt.
Volgens de Russische schrijver Nikolai Starikov is Duitsland tot deze zelfmoord gedwongen door de Amerikanen. 

Dat lijkt mij een te eenzijdige verklaring. 
De VS hebben geen belang bij deze Duitse ondergang. Ik denk dat het raadsel eerder in de zowel opbouwende als destructieve Duitse psyche te vinden is. Zonder de onmetelijke wil van het Duitse volk zelf had deze zelfmoord nooit plaats kunnen vinden.


Zie op deze Youtube film de verklaring van Starikov.

 

 

 

 

Geen opmerkingen: