5/02/2014

De €U$SR in Château Neercanne - Van Rompuy: "If The Public Doesn't Want EU Expansion....,

 'We Do It Anyway'

 
Turkije komt toch bij de EU’
Eén ding moet je van Rompuy nageven: hij draait er nooit omheen.
Hij maakt naar eigen zeggen deel uit van een goedgetrainde EU-jezuietenclub.
En die jongens bereiken meestal wel hun doel, leert ons de geschiedenis.


De overigens nooit verkozen premier Monti heeft intussen ook al aangekondigd dat hij een Europese campagne zal lanceren ‘tegen het populisme’. 
Van Rompuy, evenmin verkozen, steunde hem onmiddellijk.

Eerder zei Monti al dat nationale parlementen Europese leiders niet voor de voeten mogen lopen, doelend op de Duitse Bondsdag. Ze moeten worden 'opgevoed'. 
Jezuïeten leiden het volk dat wordt geacht te volgen. 
Wat is voor hen populisme? Dat zijn ‘onwetenden’ die niet volgen: woedende Grieken, demonstrerende Spanjaarden, bezorgde Duitsers, eurokritische Nederlanders. Een Europa met die elitaire mentaliteit roept om een Reformatie, maar daar gruwelt Jesuits International van - See more at:   

 DE €U$SR STUREN EUROPESE EN USA BURGERS IN EEN OORLOG

Uitzending van donderdag 1 mei 2014
Met een armoedig niveau waren Twan Huys en Marielle Tweebeke in Château Neercanne neergestreken,
voor een debat
met acht  Euro-parlementariërs (geen Artikel50) samen met NPO-medewerkers. 

Treffender kunt u die hele zieke Brusselse elitekermis van geldsmijterij en burgerhaat niet meer krijgen. 
De uit-de-ruif-mee-etende Pers, puppets en de zelfingenomen bral-EU politiek op één zijden hoofdkussen, terwijl het plebs buiten metersdikke muren wordt gehouden in een walgelijke schijnvertoning van transparantie.  

Lees dit artikel even over Herman van Rompuy: In a crass and ill-timed intervention, the unelected president of the European Council Herman Van Rompuy has warned Vladimir Putin that the EU intends ultimately to control every country on the western flank of Russia. 

Wat u daar verder van vindt, boeit ze helemaal niks in Brussel en in Château Neercanne.
Voor wat het waard is: LIVEDEBAT   

Chateau du Versailles blijkt 2014 een passendere locatie.
D'66 /VVD/CDA : voor een sterk Nederland hebben wij een sterk Europa nodig.
Zij namen het voortouw voor de EU- bankenunie. Zij
willen het vetorecht afschaffen zodat de besluitvorming van EU-waanzinnigen wat geruislozer gerealiseerd kan worden.
Zij streven naar een federaal Europa naar een Verenigde Staten van Europa.
VVD/ PVDA beleid:  meer werklozen meer armoede door uitholling van de verzorgingsstaat.
Zoals verwacht trok hypocriet politiek correct Nederland ten strijde tegen de PVV vanwege de vader van een Franse politica. Men hoort ze nooit over de vader van de Nederlandse Koningin. 

Puinhopen van Rutte's kunduz kabinet 2 in kort bestek

1. Iedere maand duizenden werklozen er bij
2. De consument verliest vertrouwen in economie en pot op.
3. De zorg betaal je zelf of je valt terug op je netwerk anders crepeer je.
4. Mensen in bijstand onder regime van onderdrukking en intimidatie
5. Gepensioneerden minder pensioen.
6. Geflipt controle-apparaat checkt uitkeringsgerechtigden en AOW´ers.
7. Privatisering ziektekosten: hoger eigen risico en minder verzekerd, maar ziektekostenverzekeraars maken meer winst
8. Laagste inkomens er op achter uit.
9. Laagste inkomensbelastingtarief 37%!
10. Rijken worden rijker, maximaal belastingtarief 52%.
11. Honger neemt toe, meer dan 80.000 hongerigen bij voedselbanken.
12. Armoede neemt toe, meer dan 1,1 miljoen mensen onder armoedegrens.
13. Rutte 2 laan de leiband van de EMU, staatsschuld en begrotingstekort zijn pijlers kabinetsbeleid. Dus nog meer bezuinigen.
14. Rutte 2 mist visie en ballen om NL uit de crisis te halen.
15. Door bezuinigingen geen geld voor kunst en cultuur.
16. Minder sociale woningbouw, hogere huren en minder geld bij corporaties.
17. Groeiende onzekerheid door opstapeling van bezuinigingsmaatregelen.
18. Kleimaatregelen op de lange baan
19. Meer dan 18 huisuitzettingen per dag


Dit kabinet steunt in woord en daad al diegenen die werk hebben en beloont hen daarvoor, althans in woorden. Werklozen worden gestraft voor het feit dat zij geen baan meer hebben en heropgevoed, wat Rutte ‘participatie’ en ‘re-integratie’ noemt. Daarnaast moeten zij tal van vernederingen ondergaan om een uitkering te mogen ontvangen. 
Rutte zegt eigenlijk: “Onze welvaart hoeft niet met werklozen gedeeld te worden, iedere bezuinigingsronde laten we hen meer creperen, eigen schuld.”


ER KOMEN EU BELASTINGEN 
Deze zelfbenoemde politieke "EU leiders" hebben geen andere intentie dan alsnog het invoeren van het vierde rijk.... 

Macht ligt bij de beheerders van het grote geld. Zij kiezen de majorettes. Zij kiezen welke landen nog fabrieken mogen hebben. Zij kiezen welke waarde welke munt heeft.
Nationale EU Politici zijn met
leugens en drogredenen bezig, om elkaar af te troeven. Zij vertegenwoordigen immers alleen zichzelf.

Grote leugen

Alex Sassen van Elsloo
 
We hebben veel politieke partijen die van alles beloven, maar uiteindelijk nooit deze beloftes nakomen. Niets nieuws natuurlijk; het is een van de vele redenen waarom de kiezer zo weinig vertrouwen heeft in de politiek.
Maar de VVD maakt het wel erg bont, want zij claimen een eurosceptische partij te zijn die niet in vergezichten gelooft aangaande de EU. Maar deze claim is niets anders dan een groot leugen. Het is dus niet zo zeer dat de VVD de belofte niet kan nakomen; nee, de VVD WIL de belofte niet nakomen.

ALDE
Guy Verhofstadt is de voorzitter van de ALDE, de overkoepelende organisatie waar de meeste liberale partijen in de EU zich bij hebben aangesloten. Zo is de meest eurofiele partij van Nederland (tenminste, de partij die er eerlijk voor uit komt), D66, ook lid van de ALDE. Deze organisatie geeft dus ook stemadviezen af, waaraan de meeste aangesloten partijen en hun Europarlementariërs zich aan houden (nu zijn stemadviezen niet het grootste gevaar voor de VVD, want hun voorman, Hans van Baalen, neemt vaak niet eens de moeite om te stemmen). VVD stemt dus bijna altijd hetzelfde als D66 in de EU. De VVD kiezer kan dus geen VVD stemmen, want een stem op de VVD bij de Europese parlementsverkiezingen, is een stem op D66, wat weer een stem is op ALDE.

Vergezichtkijker Verhofstadt
Mark Rutte heeft er hard voor gelobbyd dat Guy Verhofstadt de kandidaat moet worden voor het voorzitterschap van de Europese Commissie (nu in handen van ex-maoïst Barroso, oh the irony). U moet weten dat Verhofstadt wel degelijk van de vergezichten is. Zo wil hij een Verenigde Staten van Europa hebben, waarin soevereine landen worden afgeschaft in alles behalve naam. Nederland, België en zo verder worden dan niet meer dan provinciën binnen het EU imperium. Guy wil ook één taal hebben binnen de EU, één leger en één geheime dienst. Een bankenunie moet er volgens hem ook komen, zodat (o.a.) de Nederlandse belastingbetaler dadelijk ook kan opdraaien voor een faillissement van bijvoorbeeld een Italiaanse bank. En laat u niet misleiden door het verhaaltje dat de banken hiervoor zelf verantwoordelijk worden, want het potje met geld dat zij hiervoor opzij moeten zetten is niet alleen lachwekkend klein, maar ligt ook nog eens zo ver in de toekomst dat het nooit volgestort is als de volgende onvermijdelijke bankencrisis zich aanmeldt. Dit zijn de ideeën die Verhofstadt bezigt en die de VVD, op EU niveau, dan ook ondersteunt.

Electorale vluchteling
Als u een VVD’er bent, dan bent u hoogstwaarschijnlijk gekant tegen de plannen van Verhofstadt. Mocht u op de VVD stemmen bij de Europese parlementsverkiezingen, dan stemt u dus tegen uw eigen overtuiging in. 
Dit brengt u als kiezer in een moeilijk parket; immers, u kunt als liberaal uw Eurosceptische stem niet kwijt. 
De alternatieven zijn immers SP, Partij voor de Dieren, en PVV. Voor een verscheidenheid aan redenen, kan een echt liberale kiezer niet op deze partijen stemmen. 
Ik wil zelfs zover gaan dat een echte liberaal, eurosceptisch of niet, ook niet op de VVD kan stemmen, gezien deze partij (tezamen met D66) de term liberaal niet waard is. De echte VVD’er is door het beleid van Rutte cum suis een electorale vluchteling geworden.

Alternatief
Zo was ook ik tot voor kort een ontheemde kiezer. Ik had het idee om een eigen partij op te richten om eindelijk een echt alternatief te bieden voor de liberale euroscepticus. Een soort UKIP van Nigel Farage. Zodoende kwam ik in contact met Daniel van der Stoep van de partij Artikel 50, die de steun geniet van UKIP. Het Artikel 50 verkiezingsprogramma is klassiek liberaal te noemen (zie www.artikel50.nl ) en na wat gesprekken heb ik niet alleen een partij gevonden om op te stemmen, want ik ben namelijk ook gevraagd om de nummer 2 op de kieslijst te worden bij deze partij. Dit vond ik een hele eer en ik ben dan ook ingegaan op dit aanbod.

EU onhoudbare kaart
Terugkomend op hoe het Europese parlement te werk gaat, is er een gevolgtrekking te maken die de zoveelste nagel in de kist van de EU zou moeten zijn. Door het samenvoegen van de partijen, zoals de ALDE doet (en zo ook de Socialisten, Christenen, et cetera), is de kans erg groot dat de nationale stem compleet verloren raakt. Een stem op VVD is immers geen stem op VVD gedachtegoed, maar op Verhofstadt, zoals ik hierboven geschreven heb. 
De EU werkt per definitie dit soort samenwerkingsvormen in de hand, waardoor het dus ook per definitie het nationale component uit iedere stem verwijdert. De EU zal dus nooit van het volk kunnen zijn. 
Iets wat de elite of niet interesseert of niet in wil zien. Hoe dan ook, zonder electoraal fundament is de EU gedoemd te mislukken.Geen opmerkingen: